Novinky


  • Spolupráce EPAL s ÚKZÚZ a novela zákona o rostlinolékařské péči

  • EPAL: SAFETY FIRST nyní také u chemických palet

  • Boj proti falešným paletám úspěšně pokračuje

  • EPAL podporuje kvalitní vzdělávání

  • Školení pracovníků celní správy Slovenské republiky za účasti zástupců celní správy Ukrajiny

  • NELEGÁLNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ ZNAKŮ EPAL

  • Europalety EPAL pokračují ve své cestě k úspěchu: ve druhém čtvrtletí roku 2017 došlo k nárůstu o 10%

  • EPAL se rozhodl k 1. květnu 2017 vypovědět dohodu o směnitelnosti s UIC