Často kladené dotazy


EPAL QR Euro palety – Často kladené dotazy

 

Co je EPAL QR europaleta?
EPAL QR europaleta je dalším vývojovým článkem mezinárodně úspěšné EPAL europalety, jež je na pravých špalcích označena unikátním QR kódem. Každá QR paleta má tedy svůj vlastní QR kód, který se nepoužívá na žádné jiné EPAL QR euro paletě.

 

Jaké jsou výhody EPAL QR europalet v logistice?
Individuální QR kód umožňuje identifikovat polohu palety v dodavatelském řetězci i v interní logistice. Unikátní QR kód rovněž umožňuje uživateli propojit paletu s přepravovaným zbožím, čímž se zvyšuje transparentnost dodavatelských řetězců. Uživatelé EPAL QR europalet mohou díky jedinečnému sériovému číslu sledovat pohyb svého zboží až na úroveň jednotek kusů. Celé palety lze snadno a rychle zaevidovat do interních systémů naskenováním QR kódu na paletě.

 

Jaké jsou výhody systému EPAL QR pro logistiku a paletové hospodářství?
Uživatelé systému EPAL QR mohou snadno zaznamenávat, ale také využívat důležité údaje o době skladování, oběhu palet, jejich užití a umístění. To zvyšuje transparentnost podnikového managementu a zajišťuje dostatek potřebného počtu palet na požadovaném místě a ve správný čas.

 

Jaké výhody nabízí QR kód z hlediska směnitelnosti palet?
QR kód pro EPAL europalety umožňuje snadnou digitální výměnu palet. Údaje potřebné pro výměnu palet jsou importovány naskenováním QR kódu a obě stany směnného procesu si jej mohou snadno ověřit. Odpadá tak nutnost používat štítky a zamezí se chybám jež vznikaly při přenosu dat z papírových štítků do IT systémů. Snižuje se tak administrativní zátěž a náklady, a zároveň se zvyšuje efektivita a transparentnost celého procesu.

 

Jak spáruji zboží na nové EPAL QR europaletě s jejím QR kódem?
Existují dvě možnosti – propojit QR kód prostřednictvím již existujících IT systémů firmy. Nebo pomocí softwaru Track&Trace vyvinutého společností EPAL.

 

Jak mohou společnosti využívat EPAL QR europalety ke sledování a dohledávání vlastního zboží?
Prostřednictvím softwaru Track&Trace je zboží s paletovým systémem propojeno. Polohu zboží a palety v dodavatelském řetězci lze pak sledovat pomocí automatického nebo ručního skenování QR kódu. Lze tak zabránit ztrátám a nesprávným dodávkám palet a zboží. EPAL QR europaleta umožňuje téměř v reálném čase sledovat cestu palety zboží od odesílatele k příjemci.

 

Mohu QR kód z palety propojit se vlastním IT systémem?
Značení EPAL QR europalet lze načíst téměř jakoukoli v  běžně užívanou čtečkou čárových kódů či mobilním telefonem. QR kód a sériové číslo, které obsahuje, lze také využít ve vlastních IT systémech, například v systémech skladového hospodářství WMS nebo ERP. Údaje, jako je aktuální poloha palety EPAL QR europalety, její aktuální využití a další parametry, jsou po naskenování odesílány přímo do příslušného interního IT systému prostřednictvím rozhraní API.

 

Mohou firmy využívat výhod systému pro EPAL QR europalety i v případě, že nemají vlastní systém ERP?
Ano. EPAL brzy nabídne software ve formě progresivní webové aplikace (PWA), který poskytne přístup ke všem základním funkcím QR kódu na nové EPAL QR europaletě. Webová aplikace umožní uživatelům zaznamenat informace o příchozích a odchozích QR paletách. Díky skenování QR kódu, tak společnost může sledovat a spravovat přímo v systému Track&Trace.

 

Má smysl opatřit novou EPAL QR europaletu také štítkem?
Časově náročné označování palet papírovými nebo plastovými štítky je nyní minulostí. Všechny funkce, které dříve plnily právě tyto papírové či plastové štítky, jsou nyní nahrazeny QR kódem. To šetří čas i peníze a má to smysl i směrem k ochraně životního prostředí.

 

Lze paletu EPAL QR europaletu volně směnit?
Platí ustanovení směnných podmínek EPAL. Nové EPAL QR europalety lze tedy vyměnit v otevřeném paletovém poolu, který zahrnuje více než 650 milionů EPAL europalet.

 

Jak bude v budoucnu probíhat třízení EPAL QR europalet?
EPAL QR europalety a klasické EPAL europalety lze volně směňovat v otevřeném paletovém poolu. Lze však předpokládat, že mimo klasifikaci dle kvalitativních ukazatelů budou QR palety v budoucnu spravovány jako samostatná podskupina.

 

Jakou životnost má QR kód na nové EPAL QR europaletě?
Označení QR kódem je na paletách EPAL vytištěno inkoustovým tiskem. Společnost EPAL poprvé zavedla inkoustový tisk v roce 2019. Testy odolnosti vůči vlivům vnějšího prostředí, které byly doposud provedeny, neměly na čitelnost QR kódu negativní vliv. Očekáváme tedy, že QR kód zůstane čitelný po dobu několika let v závislosti na skutečném užívání. Pro zachování dobré čitelnosti QR kódu na použitých paletách doporučujeme skladovat palety EPAL QR europalety ve vnitřních či zastřešených skladech.

 

Kde lze zakoupit EPAL QR europalety?
EPAL QR europalety mohou dodávat všichni držitelé licence EPAL. Vzhledem k tomu, že se jedná o novinku v současné době jsou tedy k dostání pouze u několika výrobců. Nicméně další firmy v současné době implementují do svých výrobních linek potřebná zařízení a QR palety budou brzy dostupné všude. Informace o výrobcích jsou k dispozici na webových stránkách EPAL (prostřednictvím vyhledavače držitelů licencí).

 

Kolik stojí nová paleta EPAL QR europaleta?
EPAL se nepodílí na stanovování ceny palet. Informace o ceně získáte od svého licencovaného výrobce EPAL.

 

Jsou QR palety dražší než ty klasické?
Vzhledem k tomu, že tisk jedinečných QR kódů znamená pro výrobce neustálé investice do IT a inkoustového tisku, je třeba předpokládat, že palety QR palety budou o něco dražší než ty klasické. Nicméně lze předpokládat úspory z hlediska logistiky, jež budou pozitivně kompenzovat mírné zvýšení pořizovací ceny.

 

Jak jsou EPAL QR europalety vyráběny?
EPAL QR europalety vyrábějí společnosti, jež jsou držiteli licence na výrobu klasických EPAL europalet. Tyto společnosti přidaly do svých výrobních zařízení tiskovou stanici napojenou na informační systém generující unikátní QR kódy, které jsou následně importovány přímo do procesu tisku.

 

Jakým způsobem jsou EPAL QR europalety označovány?
QR kód a další značení je na palety tištěno pomocí speciálního inkoustu. V průběhu tří let projektu vyvinul EPAL ve spolupráci s předními dodavateli inkoustových tiskových systémů různá inovativní řešení, která umožňují tisknout jedinečné QR kódy a zajišťují jejich dlouhodobou čitelnost.

 

Je tisk QR kódů šetrný k životnímu prostředí a vyhovuje přepisům pro přepravu zboží?
Výrobci inkoustových tiskových systémů spolupracovali se společností EPAL na dalším vývoji procesu označování palet EPAL pomocí inkoustových tiskáren. Mohou být použity pouze tiskové systémy a inkousty schválené společností EPAL. Základní podmínkou tohoto schválení je kromě kvality a trvanlivosti vytištěného obrazu také skutečnost, že inkoust neohrožuje životní prostředí ani zdraví lidí a zvířat a nezávadná pro použití ve vztahu k přepravovanému zboží. Rovněž z hlediska jejich recyklace nesmí mít inkoust škodlivý vliv na kvalitu materiálu určeného k další recyklaci. Všechny tyto požadavky splňují inkoustové tiskové systémy používané k tisku QR kódů.

 

Budou od nynějška všechny nové europalety EPAL opatřeny QR kódem?
Ne. Tisk QR kódů na EPAL europalety je v současné době dobrovolný. Výrobci palet nemají povinnost tisknout QR kódy na své palety. Vzhledem k velkému zájmu od uživatelů palet, jsme však přesvědčeni, že se QR palety stanou novým standardem.

 

Pokud je QR kód nečitelný, lze jej opravit?
Ano. Je samozřejmě možné, že při používání QR palet dojde k poškození špalku nebo kódu na něm. V těchto případech lze QR kód obnovit dle EPALem určených a schválených pokynů. V budoucnu bude kontrola čitelnosti QR kódu a jeho obnovení součástí procesu opravy QR palet.

 

Budou všechny EPAL europalety dodatečně označeny QR kódem?
Takovéto zpětné označení všech použitých EPAL europalet neplánujeme. Stejně tak není výrobcům ukládána, a blízké budoucnosti ani nebude, povinnost palety QR kódem označovat.

 

Mohou si firmy nechat označit použité palety EPAL QR kódem?
To je možné. Majitelé použitých europalet EPAL se mohou svobodně rozhodnout, zda chtějí své palety inovovat a označit je QR kódem. Licencované opravny budou moci nejen obnovovat vadné QR kódy, ale brzy budou mít možnost palety použité palety QR kódem poprvé označovat. Společnosti, které si přejí označit své použité palety EPAL, by měly kontaktovat EPAL nebo navázat přímý kontakt licencovaným opravcem EPAL.

 

Jaké jsou výhody EPAL QR europalet z hlediska využití umělé inteligence v logistice?
Umělá inteligence zpracovává data takovým způsobem, že je možné automatizovat rozhodování a predikce v právě probíhajících procesech. Společnosti tak mohou pomocí QR palet shromažďovat data o svých logistických procesech, která lze následně využít v procesech podporovaných umělou inteligencí. Například lze automaticky předvídat nutnou zásobu palet na různých místech výroby či skladování. Využití procesů podporovaných umělou inteligencí v rámci logistiky a paletového hospodářství je průběžně analyzováno v inovační laboratoři EPAL.

 

Jak velký je kód QR na paletách EPAL?
QR kód má rozměry 50 x 50 mm. Umístění a velikost QR kódu byly zvoleny tak, aby QR kód bylo možné rozpoznat a přečíst i ze vzdálenosti několika metrů. Poloha QR kódu zároveň minimalizuje riziko poškození jak v okolí vstupních bodů manipulační techniky, tak i bodů tlačení a otáčení během samotné manipulace.

 

Z jakých částí se QR kód skládá?
Mimo samotný QR kód obsahuje EPAL QR kód devítimístné sériové číslo. Sériové číslo je umístěno vpravo od vlastního QR kódu. Každá paleta má jedinečný QR kód i sériové číslo. Označování palet EPAL QR europalet pomocí QR kódu proto označujeme jako serializace EPAL europalet.

 

Jak je QR generován?
Společnost EPAL vytváří QR kódy prostřednictvím softwarové platformy určené k tomuto účelu a automaticky jej odesílá do výrobního procesu výrobce EPAL QR europalet. Tím je zajištěno, že každý QR kód je vydán pouze jednou a QR palety tak mají individuální, jedinečné označení.

 

Co QR kód obsahuje?
QR kód obsahuje jedinečné sériové číslo EPAL QR europalety a internetovou adresu (URL). Po jeho naskenování pomocí chytrého telefonu nebo jiné standardní čtečky se uživatel dostane na internetovou stránku či digitální pas palety. V budoucnu bude QR kód obsahovat také digitální pas výrobku převáženého/skladovaného na EPAL QR europaletě.

 

Co je to digitální pas palety?
Digitální pas palety obsahuje informace o výrobních údajích EPAL QR europalety. Tyto informace spolu s dalšími vlastnostmi palety dokazují pravost QR palety. Pokud digitální pas palety obsahuje výraz „Genuine“, znamená to, že tato EPAL QR europaleta byla oficiálně registrována společností EPAL. V budoucnu bude digitální pas palety obsahovat také údaje o opravách provedených na dané paletě.

 

Co je digitální produktový pas?
Digitálního produktový pas vychází z právního předpisu, který je v současné době ve fázi plánování. V souvislosti s tímto předpisem musí výrobky a jejich obaly obsahovat konkrétní informace o materiálech, z nichž se skládají, za účelem a snažší recyklace. Kromě toho mají být do digitálního pasu výrobku zahrnuty také informace o možnostech opravy a opětovném použití. EPAL se již připravuje na realizaci tohoto opatření, a proto nabídne digitální pas výrobku v dostatečném předstihu před tím, než se stane zákonnou povinností.

 

Musí být palety označeny QR kódem?
V současné době není povinnost označovat palety QR kódem. V současných návrzích evropského nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR) se však takové označení navrhuje, a to za účelem zlepšení obalového hospodářství, resp. opětovného užívání obalů. EPAL QR europalety tak budou plně vyhovovat požadavkům PPWR na označování obalů.

 

Jaké zlepšení přináší EPAL QR europaleta do logistiky z hlediska udržitelnosti?
Udržitelnost EPAL palet je založena zejména na jejich opětovném použití a směnitelnosti, přičemž obě tyto oblasti se díky QR europaletě usnadní. Větší transparentnost údajů o poloze může přispět ke zkrácení tras při směně palet, a tím ke snížení produkce CO2. Zjednodušení směnných podmínek také umožní používat EPAL palety v oblastech, kde se dosud používaly palety jednorázové.

 

Jakým způsobem přispívají EPAL QR europalety k zvýšení míry udržitelnosti podniků?
QR kód umožní společnostem shromažďovat údaje o míře opětovného použití a zejména o počtu obrátek palety QR palety v rámci interního hospodaření nebo v rámci otevřeného paletového poolu. Každé jedno načtení dané palety přispívá k lepšímu vyhodnocování a získávání informací o četnosti používání. Zároveň pomáhá společnostem dosahovat jejich cílů v oblasti udržitelnosti a zohledňovat je ve zprávách o společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility - CSR).

 

Jaký význam mají EPAL QR europalety pro oběhové hospodářství?
Otevřený paletový pool je příkladem udržitelného obchodního modelu, protože používání a opětovné použití palet EPAL a jejich směna v rámci otevřeného paletového poolu jsou v souladu se základními principy oběhového hospodářství (opětovné použití, oprava, recyklace) a chrání tak životní prostředí i klima. Vysledovatelnost palet pomocí QR kódu usnadňuje jejich opětovné použití a výměnu jako klíčové součásti oběhového hospodářství, poskytuje důležité údaje o opravách a recyklaci jako dalších významných součástech hodnocení životního cyklu (Life Cycle Assessment – LSA) palet.

 

Jak konkrétně lze díky EPAL QR europaletám předcházet vzniku odpadu?
QR kód je vytištěn přímo na paletě a lze jej snadno načíst pomocí jakékoli čtečky, ať už jde o chytrý telefon nebo standartní čtečku čárových kódů. Proto již není nutné přikládat papírový štítek. Tím se snižuje množství odpadu v podobě štítků a sponek/lepidla, a také se šetří čas a náklady spojené s aplikací a odstraněním těchto etiket.

 

Proč je QR kód aplikován přímo na paletu?
V porovnání se štítky je inkoustový tisk na dřevo trvanlivější, a proto je pro uživatele ekonomičtější a spolehlivější. Papírové nebo plastové štítky jsou méně odolné, zejména pokud jsou vystaveny vnějším vlivům, jako je déšť nebo teplotní výkyvy (štítky se nafukují a odpadávají), a také logistickým procesům v jejichž důsledku dochází k poškrábání o jiné palety při nakládce nebo nárazům při manipulaci vysokozdvižnými vozíky.

 

Proč není místo kódu QR použit RFID transpondér?
Významnou výhodou QR kódu ve srovnání s technologií RFID jsou nízké náklady na integraci pro uživatele. K načtení QR kódů nejsou zapotřebí žádné další struktury, jako jsou RFID brány nebo čtečky. QR kód lze číst běžným chytrým telefonem nebo běžně užívanou čtečkou. To je důležité zejména pro manuální procesy, které v každodenní logistice v mnoha odvětvích stále převládají. Důležité je tedy viditelné označení, jakým QR je. Dynamický rozvoj automatického snímání QR kódu pomocí skenerů a kamer na dopravníkových linkách a vysokozdvižných vozících nebo využití dronů rovněž nabízí velký potenciál pro individuální a inovativní řešení. Důležitým aspektem z hlediska ochrany životního prostředí je ustoupení od dalšího používání papírových/plastových štítků či zavádění RFID technologie. QR kód zajišťuje snadnou recyklaci EPAL palet, jelikož jsou vyrobeny výhradně ze dřeva a hřebíků.

 

Budou v budoucnu pro EPAL palety k dispozici RFID transpondéry?
Společnost EPAL tuto možnost nevyloučila. Ve specifických logistických procesech může mít použití transpondérů RFID své opodstatnění. EPAL od roku 2008 využití této technologie zkoumá – avšak ukázalo se, že využití RFID transpondérů dává smysl pouze v malé části logistických procesů. Z důvodů ochrany životního prostředí a nákladů proto nemělo smysl vybavovat každou EPAL paletu RFID transpondérem. Označení QR kódem se tak ukázalo jako lepší řešení. Nicméně EPAL zcela nevylučuje možnost budoucího využití technologie RFID.

 

Proč nejsou namísto QR kódu použity sledovací zařízení či senzory?
Společně s Fraunhoferovým institutem IML, jež je renomovaným poskytovatelem logistických služeb, EPAL zkoumal od roku 2018 použití technologie a sítě IoT. V roce 2021 byla dokončena studie zabývající se pokrytím sítě různými bezdrátovými technologiemi. Pouze malá část logistických procesů, ve kterých se palety EPAL používají, však vyžaduje technologii IoT nebo RFID transpondéry. Lepším řešením z hlediska finanční nákladnosti a snižování množství plastů ve výrobě, se ukázalo značení tištěnými QR kódy jako lepší právě ve srovnání se sledovači IoT. I přesto EPAL neustává ve sledování a výzkumu vývoje v oblasti IoT a dalších bezdrátových technologií v inovační laboratoři EPAL a připravuje možnost přidání IoT či jiných senzorů na EPAL palety

 

Pro další otázky a odpovědi kontaktujte náš inovační tým na adrese innovation@epal-pallets.org.