INFORMACE O SPOLEČNOSTI


European Pallet Association e.V.

 

Sídlo a poštovní adresa:

European Pallet Association e.V.

Wahlerstraße 28

40472 Düsseldorf

 

Kontakt:

Tel.: +49 211 98 480 48 - 0

Fax: +49 211 98 480 48 - 48

E-mailinfo@epal-pallets.org

Internet: www.epal.eu

 

Zastoupení:

Dirk Hoferer (prezident, předseda představenstva)

Jarek Maciążek (prezident, předseda představenstva)

 

Rejstřík sdružení:

Okresní soud Düsseldorf

VR 11386

 

Daňové identifikační číslo:

DIČ.: DE 813736477

Daňové číslo:

337/5934/1578

 

Zodpovědná za obsah (v souladu s § 55 odst. 2 Státní smlouvy o televizním a rozhlasovém vysílání - RStV):

(tisková mluvčí)

 

Použité fotografie:

European Pallet Association e.V.

 

Koncepce, design

Ekom GmbH

 

Právní informace

Internetová stránka European Pallet Association e.V. obsahuje nabídku informací European Pallet Association e.V. Přístup a využití internetové stránky European Pallet Association e.V. je na vlastní nebezpečí uživatele. Právní poradenství není k dispozici. Veškeré právní informace, doporučení a informace nejsou závazné.

 

Obsah internetové stránky European Pallet Association e.V.

European Pallet Association e.V. s velkou pečlivostí sestavuje obsah těchto webových stránek a zajišťuje jejich pravidelnou aktualizaci. Informace se týkají nezávazných obecných informací a nenahrazují podrobné individuální poradenství. European Pallet Association e.V. nenese žádnou zodpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost informací na těchto stránkách, ani za nepřetržitý a nerušený přístup k nim.   

 

Obsah jiných poskytovatelů

Internetová stránka European Pallet Association e.V. může obsahovat odkazy (links) na webové stránky jiných poskytovatelů. European Pallet Association e.V. při výběru odkazů věnuje pozornost důvěryhodnosti ostatních poskytovatelů. Vzhledem k tomu, že je obsah webové stránky dynamický a nepřetržité ověřování není možné, nenese European Pallet Association e.V. žádnou odpovědnost za obsah webových stránek jiných poskytovatelů. European Pallet Association e.V.nepovažuje obsah webových stránek jiných poskytovatelů za vlastní. Aktivací odkazu opouštíte nabídku informací European Pallet Association e.V. V případě získání informací o porušování práv prostřednictvím obsahu webových stránek jiných poskytovatelů European Pallet Association e.V. takový odkaz ihned odstraní.

Odlišné právní předpisy se mohou vztahovat na obsah webových stránek jiných poskytovatelů, zejména pokud jde o ochranu údajů. 

 

Autorská práva a práva s ním související

Obsah zveřejněný na této webové stránce podléhá německým autorským právům a právům s nimi souvisejícím. Jakékoli použití, které není povoleno německými autorskými právy a právy s nimi souvisejícími, vyžaduje předchozí písemný souhlas poskytovatele nebo držitele autorských práv. To se týká zejména rozmnožování, úpravy, překladu, ukládání, zpracování nebo reprodukce obsahu v databázích nebo jiných elektronických nosičích a systémech. Obsah a práva třetích stran jsou přitom označeny jako takové. Neoprávněné rozmnožování nebo předávání jednotlivých obsahů nebo úplných stran není přípustné a je trestné. Povolena je pouze výroba kopií a stahování pro osobní, soukromé a nekomerční použití.

Prezentace této webové stránky v externích rámečcích je povolena pouze s písemným svolením.

 

Odpovědnost

European Pallet Association e.V. nenese žádnou odpovědnost za škody, které uživateli vznikly používáním či nemožností použít poskytnuté informace, škody způsobené přístupem nebo stahováním (download) dat, počítačovými viry, instalací nebo používáním softwaru, pokud případné škody nebyly zapříčiněny úmyslně nebo hrubou nedbalostí European Pallet Association e.V.

  

© Copyright 2018, European Pallet Association e.V., Düsseldorf, Germany

Všechna práva vyhrazena. Text, fotografie, grafika, zvuk, animace a videa, jakož i jejich uspořádání na standardní webové stránce jsou chráněny autorskými právy a dalšími ochrannými normami. Obsah těchto stránek nesmí být kopírován, distribuován, upraven nebo zpřístupněn třetím stranám pro komerční účely. Některé stránky kromě toho obsahují fotografie, které jsou předmětem autorských práv třetích stran.

 

PARTNEŘI

International Plant Protection Convention <https://www.ippc.int/>FEFPEB www.fefpeb.eu Celní správa<www.zoll.de>Pallet Enterprise <www.palletenterprise.com>HPE e.V. <www.hpe.de>

 

Společně přebíráme odpovědnost

Naše odpovědnost za propojení mezinárodních trhů již řadu let otevírá mnoho kariérních příležitostí. Hledáme lidi, kteří jsou připraveni čelit této výzvě a s nadšením se zapojit do našeho týmu.

Zde naleznete aktuální nabídky práce a odborného vzdělání.