EUROPALETA EPAL QR


 

Reliability meets innovation: The proven quality and safety of the EPAL Euro pallet with a digital upgrade - The EPAL Euro pallet QR is the new standard for digital logistics processes.

Embedded in the QR code on every EPAL Euro pallet QR is a unique serial number, which can be linked to the goods being transported. The digital EPAL Euro pallet QR can be scanned automatically or manually which provides completely transparent logistics processes, optimising goods and pallet stock management.
EPAL Euro pallets QR are exchangeable without limitation in the open EPAL pallet pool.

 • EPAL Euro Pallets QR are the future for digital and efficient logistics processes
 • EPAL Euro Pallets QR comply with the highest EPAL quality standards
 • EPAL Euro Pallets QR can be exchanged in the open EPAL exchange pool without any restrictions
 • EPAL Euro Pallets QR offer the same advantages as EPAL Euro Pallets, supplemented by the unique serial number as a QR code
 • EPAL Euro Pallets QR are marked by means of inkjet printing, which has been successfully introduced by EPAL since 2019
 • Product Sheet

 


SPECIFIKACE

 

Boards: 11

Nails: 78

Blocks: 9

Length: 800 mm

Width: 1,200 mm

Height: 144 mm

Weight: approx. 25 kg

Safe working load: 1,500 kg

Maximum additional load: 4,000 kg when stacking

Produced according to the EPAL technical regulations

 


OZNAČENÍ

 

1 Branded markings of the European Pallet Association e.V.

2 The EPAL QR code as a digital link and the 9-digit alphanume- rical serial number in plain text.

3 IPPC branded marking in accordance with the national plant protection rules (mandatory since 01/01/2010 for EPAL pallets)

4 Country code

5 Registration number of the responsible Plant Protection Authority

6 Method of treatment (heat treatment)

7 EPAL control staple (mandatory)

8 Repair marking nail (only present if the pallet is a repaired EPAL pallet)

9 Licence number – Year – Month

10 FOR50

 

Související odkazy


DETAILY


Pokud europalety vykazují jednu nebo více z následujících vad, pak tyto palety nejsou směnitelné a měly by být opraveny podle Technických předpisů EPAL.

Nesměnitelné europalety EPAL:

Chybějící deska.

Chybí špalek, nebo je naštípnutý tak, že je viditelný více než jeden dřík hřebíku.  

Spodní nebo horní deska je naštípnutá tak, že je viditelný více než jeden dřík hřebíku.

Zkroucené špalky nesmějí přesahovat o více než 10 mm.

Deska je podélně nebo příčně nalomená.

Další znaky celkově špatného stavu:
 1. Nosnost už nelze zaručit (shnilá a zetlelá, silně naštípnutá, poškozená příčná deska). 
 2. Paleta je tak silně znečištěna, že by mohlo dojít ke kontaminaci nákladu. 
 3. Na několika špalcích je patrné silné naštípnutí.
 4. Je očividné, že byly použity nepřijatelné díly (např. desky jsou příliš tenké, špalky jsou příliš malé). 

Europalety EPAL, které nejsou podle klasifikace kvality vhodné k použití, by měly být opraveny v souladu s Technickými předpisy EPAL. 

 1. Europalety EPAL lze opravit pouze v podniku s opravárenskou licencí.
 2. Opravy europalet EPAL bez licence EPAL budou právně stíhány.
 3. Lze použít pouze součásti se správnými rozměry v souladu s Technickými předpisy EPAL.
 4. Opravené europalety EPAL musí být po opravě vhodné k použití v souladu s klasifikací kvality.

Dodržování normy ISPM 15 je nedůležitější podmínkou pro neomezené použití nosičů nákladu v mezinárodní přepravě zboží. Dřevěné nosiče nákladu EPAL jsou vyrobeny a opraveny podle přísných norem IPPC (International Plant Protection Convention) a je tedy možné je použít přeshraničně.

 1. Od 01/01/2010 jsou všechny nově vyrobené europalety EPAL tepelně ošetřeny v souladu s ISPM 15.
 2. Europalety EPAL, které jsou ošetřené v souladu s ISPM 15, jsou rozpoznatelné podle vypálené značky na obou středových špalcích na delších stranách palety.
 3. Je zakázáno ošetřovat europalety EPAL metylbromidem (MB).

Tato ustanovení se vztahují i na opravené europalety EPAL.

Horní desky/příčné desky/spodní desky
 1. Desky europalet EPAL musí mít tloušťku mezi 22 a 24 mm (příčné desky až 25 mm).
 2. Na příčných deskách nesmějí být žádné neopracované hrany. 
 3. Příčné desky nesmějí být z topolového dřeva.
 4. Spodní desky musí být na horním okraji obou delších stran zkosené. 

Zkosené spodní desky

Pozice hřebíků
 1. Pozice 78 použitých hřebíků je určena z důvodu zaručení diagonální tuhosti palety.
 2. Obrazec z hřebíků musí být rovnoměrný a opakující se.
 3. V souladu s konstrukční normou musí být hřebíky umístěny co možná nejdále od sebe a současně alespoň 20 mm od okrajů dílů.
 4. Veškeré hřebíky použité k výrobě europalet EPAL mají na hlavičce označení, které se skládá ze dvou písmen.
 5. Pouze hřebíky, které byly schváleny EPAL a byly navíc ověřeny nezávislou kontrolní organizací, mohou být použity k sestavení europalet EPAL. 

Horní deska - příčná deska - středový špalek

Horní deska - příčná deska - rohový špalek

Hlavička hřebíku