EPAL CP3 paleta


 

Bez europalety EPAL by byl svět logistiky v koncích.

 • Palety EPAL bezpečně překračují hranice na celém světě.
 • Palety EPAL zaručují hladkou přepravu zboží.
 • Palety EPAL zaručují stabilní skladování zboží.
 • Palety EPAL díky své vysoké kvalitě zajišťují maximální bezpečnost práce
 • Informační list výrobku

 


SPECIFIKACE

 

Desek: 15 

Hřebíků: 81

Špalků: 9

Délka: 1.140 mm

Šířka: 1.140 mm

Výška: 138 mm

 


OZNAČENÍ

 

1/2 Vypálené značky European Pallet Association

3 Vypálená značka IPPC v souladu s národními pravidly pro ochranu rostlin (povinné pro palety EPAL od 01/01/2010)

4 Číselný kód země

5 Registrační číslo odpovědného Úřadu pro ochranu rostlin

6 Způsob ošetření (tepelná úprava)

7 Kontrolní svorka EPAL (povinná)

8 Kontrolní hřebík CP

9 Číslo licence – rok – měsíc

 

Související odkazy


DETAILY


Dodržování normy ISPM 15 je nedůležitější podmínkou pro neomezené použití nosičů nákladu v mezinárodní přepravě zboží. Dřevěné nosiče nákladu EPAL jsou vyrobeny a opraveny podle přísných norem IPPC (International Plant Protection Convention) a je tedy možné je použít přeshraničně.
 1. Od 01/01/2010 jsou všechny nově vyrobené europalety EPAL tepelně ošetřeny v souladu s ISPM 15.
 2. Europalety EPAL, které jsou ošetřené v souladu s ISPM 15, jsou rozpoznatelné podle vypálené značky na obou středových špalcích na delších stranách palety.
 3. Je zakázáno ošetřovat europalety EPAL metylbromidem (MB).
Tato ustanovení se vztahují i na opravené CP-palety EPAL.
Horní desky/příčné desky/spodní desky
 1. Desky CP-palet EPAL musí mít tloušťku mezi 18 a 20 mm (příčné desky až 22 a 24 mm).
 2. Na příčných deskách nesmějí být žádné neopracované hrany. 
 3. Příčné desky nesmějí být z topolového dřeva.
Pozice hřebíků
 1. Pozice 81 použitých hřebíků je určena z důvodu zaručení diagonální tuhosti palety.
 2. Obrazec z hřebíků musí být rovnoměrný a opakující se.
 3. V souladu s konstrukční normou musí být hřebíky umístěny co možná nejdále od sebe a současně alespoň 20 mm od okrajů dílů.
 4. Veškeré hřebíky použité k výrobě europalet EPAL mají na hlavičce označení, které se skládá ze dvou písmen.
 5. Pouze hřebíky, které byly schváleny EPAL a byly navíc ověřeny nezávislou kontrolní organizací, mohou být použity k sestavení europalet EPAL. 
Horní deska - příčná deska - středový špalek
Horní deska - příčná deska - rohový špalek
Hlavička hřebíku