PALETA EPAL 2


 

Díky svému designu je paleta EPAL 2 ideální pro přepravu velmi těžkých průmyslových nákladů. Základový rám umožňuje přepravu na řetězech nebo pojízdném pásu. 

 • Palety EPAL jsou bezpečné kdekoli na světě a při přeshraniční přepravě.
 • Palety EPAL zaručují hladkou přepravu vašeho zboží.
 • Palety EPAL zaručují stabilní skladování vašeho zboží.
 • Palety EPAL díky své vysoké kvalitě zaručují maximální bezpečnost práce
 • Informační list výrobku

 


SPECIFIKACE

 

Desek: 17

Hřebíků: 133

Špalků: 9

Délka: 1 200 mm

Šířka: 1 000 mm

Výška: 162 mm Váha: asi 35 kg

Nosnost: 1 250 kg

Maximální dodatečné zatížení při stohování: 4 250 kg

Vyrobeno v souladu s Technickými předpisy EPAL

 


OZNAČENÍ

 

1/2 Vypálené značky European Pallet Association

3 Vypálené značky IPPC v souladu s národními pravidly pro ochranu rostlin (povinné pro palety EPAL od 01/01/2010)

4 Číselný kód země

5 Registrační číslo odpovědného Úřadu pro ochranu rostlin

6 Způsob ošetření (tepelná úprava)

7 Kontrolní svorka EPAL (povinná)

8 Kontrolní hřebík (pouze pokud se jedná o opravenou paletu EPAL)

9 Číslo licence – rok – měsíc

 

Související odkazy


DETAILY


Pokud europalety vykazují jednu nebo více z následujících vad, pak tyto palety nejsou směnitelné a měly by být opraveny podle Technických předpisů EPAL. Nesměnitelné europalety EPAL:
Chybějící deska.
Chybí špalek, nebo je naštípnutý tak, že je viditelný více než jeden dřík hřebíku.
Spodní nebo horní deska je naštípnutá tak, že je viditelný více než jeden dřík hřebíku.
Zkroucené špalky nesmějí přesahovat o více než 10 mm.
Deska je podélně nebo příčně nalomená.
Další znaky celkově špatného stavu:
 1. Nosnost už nelze zaručit (shnilá a zetlelá, silně naštípnutá, poškozená příčná deska). 
 2. Paleta je tak silně znečištěna, že by mohlo dojít ke kontaminaci nákladu. 
 3. Na několika špalcích je patrné silné naštípnutí.
 4. Je očividné, že byly použity nepřijatelné díly (např. desky jsou příliš tenké, špalky jsou příliš malé). 
Europalety EPAL, které nejsou podle klasifikace kvality vhodné k použití, by měly být opraveny v souladu s Technickými předpisy EPAL. 
 1. Europalety EPAL lze opravit pouze v podniku s opravárenskou licencí.
 2. Opravy europalet EPAL bez licence EPAL budou právně stíhány.
 3. Lze použít pouze součásti se správnými rozměry v souladu s Technickými předpisy EPAL.
 4. Opravené europalety EPAL musí být po opravě vhodné k použití v souladu s klasifikací kvality.
Dodržování normy ISPM 15 je nedůležitější podmínkou pro neomezené použití nosičů nákladu v mezinárodní přepravě zboží. Dřevěné nosiče nákladu EPAL jsou vyrobeny a opraveny podle přísných norem IPPC (International Plant Protection Convention) a je tedy možné je použít přeshraničně.
 1. Od 01/01/2010 jsou všechny nově vyrobené europalety EPAL tepelně ošetřeny v souladu s ISPM 15.
 2. Europalety EPAL, které jsou ošetřené v souladu s ISPM 15, jsou rozpoznatelné podle vypálené značky na obou středových špalcích na delších stranách palety.
 3. Je zakázáno ošetřovat europalety EPAL metylbromidem (MB).
Tato ustanovení se vztahují i na opravené europalety EPAL.
Horní desky/příčné desky/spodní desky
 1. Na příčných deskách nesmějí být žádné neopracované hrany. 
 2. Příčné desky nesmějí být z topolového dřeva.
 3. Spodní desky musí být na horním okraji obou delších stran zkosené. 
Zkosené spodní desky
Pozice hřebíků
 1. Pozice 133 použitých hřebíků je určena z důvodu zaručení diagonální tuhosti palety.
 2. Obrazec z hřebíků musí být rovnoměrný a opakující se.
 3. V souladu s konstrukční normou musí být hřebíky umístěny co možná nejdále od sebe a současně alespoň 20 mm od okrajů dílů.
 4. Veškeré hřebíky použité k výrobě palet EPAL mají na hlavičce označení, které se skládá ze dvou písmen.
 5. Pouze hřebíky, které byly schváleny EPAL a byly navíc ověřeny nezávislou kontrolní organizací, mohou být použity k sestavení palet EPAL. 
Horní deska - příčná deska - středový špalek
Horní deska - příčná deska - rohový špalek
Hlavička hřebíku