Bezpečnost pro zaměstnance a zboží má pro EPAL nejvyšší prioritu


European Pallet Association e.V. (EPAL)

TISKOVÁ ZPRÁVA

Bezpečnost pro zaměstnance a zboží má pro EPAL nejvyšší prioritu

Většina uživatelů europalet stojí za doporučením postupu ze strany EPAL. Pochybnosti několika málo jednotlivých uživatelů bere EPAL vážně

Düsseldorf, 23. března 2017 –European Pallet Association e.V. (EPAL) bere pochybnosti uživatelů europalet s ohledem na ukončení dohody o směnitelnosti velmi vážně, i když praxe podle odhadů EPAL ukáže, že tyto obavy nejsou opodstatněné. Rozhodnutí EPAL vypovědět dohodu o směnitelnosti s UIC bylo ze strany mnoha uživatelů v Německu a dalších evropských zemích přijato poztivně. Tito uživatelé nás informovali, že EPAL s doporučením budoucího omezení výměny europalet EPAL dokončuje vývoj, kterým se velká většina uživatelů již delší dobu z důvodu bezpečnosti logistických procesů řídí v praxi. Každoročně rostoucí počty vyrobených europalet EPAL názorně dokládají zaměření trhu na značku „EPAL v oválu“.  

Za účelem zamezení nevýhod pro uživatele určil EPAL velkorysé přechodné období do konce roku 2021

V tomto období se mohou všechny do 28.02.2017 standardně vyrobené palety UIC/EUR dále směňovat. Skutečnost, že se u rozhodnutí EPAL jedná a doporučení postupu, znamená, že uživatelé i nadále smějí uzavírat individuální dohody lišící se od podmínek směnitelnosti EPAL. Každý uživatel může sám posoudit, zda úsilí při uzavírání individuálních smluv o směnitelnosti překoná námahu při třídění, které se několik málo uživatelů obává. Protože se už v současnosti vyřazují palety, které nejsou směnitelné v evropském paletovém poolu (např. jednorázové palety, palety s označením jiných výrobců, padělané palety, palety z pronajímacího poolu), podle odhadů EPAL, které potvrzují četní uživatelé, není třeba obávat se při rozdělení europalet EPAL a palet UIC/EUR žádných relevantních dodatečných nákladů, zejména proto, že odpadá drtivě převažující množství palet směnitelných na europalety EPAL.

Na druhé straně zdůrazňuje CEO asociace EPAL Martin Leibrandt, že omezení doporučení o směnitelnosti europalet EPAL, které EPAL vydal, pro uživatele představuje velmi výrazné výhody: „Uživatelé nejsou při příjmu naložených europalet nebo při výměně velkého množství použitých europalet v situaci, kdy musí kontrolovat kvalitu jednotlivých palet. Chtějí důvěřovat tomu, že označení palet je zaručeno a palety jsou vyráběny, opravovány a vyměňovány v rámci jednotného a účinného mezinárodního systému zajištění kvality.“

Zajištění kvality EPAL splňuje tato očekávání uživatelů. Spočívá v nezávislých a neohlášených kontrolách výrobních a opravárenských podniků včetně sankcí za porušení kvality, kromě toho ale také ve skutečném i právním stíhání padělaných palet a oprav firmami, které bez licence EPAL nepodléhají žádnému zajištění kvality.

„Těmto požadavkům“, pokračuje Martin Leibrandt, „zdaleka nevyhovují aktivity UIC, což je přiznáno ze strany těch uživatelů, kteří se k rozhodnutí EPAL staví kriticky.“ EPAL už proto nevidí možnost, jak pro palety UIC/EUR zabezpečit od uživatelů očekávaný účinný systém zajištění kvality a pokračovat v dohodě o směnitelnosti.

Prohlášení UIC, že „členské železniční podniky UIC striktně zasahují proti padělatelům“, očividně není pravdivé. Členské železniční podniky UIC v důležitých evropských zemích, např. Německu, Polsku, Francii, Itálii a Beneluxu již delší dobu nejsou aktivní v evropském paletovém poolu. Jako poslední krok již na začátku roku 2015 zrušila své členství v evropském paletovém poolu železnic společnost Deutsche Bahn AG. Pokud UIC vidí odpovědnost za potírání padělků a poškození práv ochranné známky u svých členských železničních společností, mnoho z těchto členských železnic ale ve skutečnosti není aktivních v evropském paletovém poolu, není negativní vývoj především v oblasti padělaných palet UIC/EUR žádným překvapením.  

Rozhodnutím vypovědět dohodu o směnitelnosti sleduje EPAL výlučně cíl poskytovat uživatelům směnitelných palet také v budoucnosti kvalitní a bezpečné palety

Martin Leibrandt: “Kdo se dnes neřídí naším doporučením, pro toho hraje bezpečnost a kvalita pouze vedlejší roli.“  

Negativní vývoj v oblasti Düsseldorfských palet je názorný příklad toho, jaké důsledky má neexistence zajištění kvality a ochranné známky. Proto bude EPAL také do budoucna investovat veškeré příjmy z prodeje licencí do organizace evropského paletového poolu EPAL, který mimo jiné zahrnuje jednotné mezinárodní zajištění kvality výroby a opravy, intenzivního šetření padělání palet včetně právního stíhání a pomoci uživatelům ve všech otázkách použití a výměny europalet EPAL.