Boj proti falešným paletám úspěšně pokračuje


European Pallet Association e. V. (EPAL)

TISKOVÁ ZPRÁVA

Boj proti falešným paletám úspěšně pokračuje

V rámci boje proti falsifikátům palet EPAL a jejich nelegánímu dovozu na naše území jsme zaznamenali další úspěch.Ve spolupráci s celní správou České republiky se podařilo identifikovat a zadržet téměř 1 000 kusů padělaných palet EPAL. Tyto padělky byly koncem září 2017 za přítomnosti pracovnícků celní správy řádně zlikvidovány.Vedle jednoznačného porušení práv duševního vlastnictví asociace EPAL a poškozování jejího dobrého jména tak tento standardní postup přináší největší ztráty koncovým uživatelům palet, kteří byli v tomto v případě stranou poškozenou a podvedenou. Poškozený uživatel palet (společnost s ručením omezením) si objednal a zaplatil od dodavatele z Ukrajiny palety značky EPAL. Tento dodavatel mu však prodal palety, které byly vyrobeny jiným , ze strany EPAL nelicencovaným, výrobcem palet přičemž všechny palety byly označeny jako palety EPAL.Toto označení palet ochrannými prvky EPAL je samozřejmě nelegální. Toto označení bylo provedeno nekvalitně stejně jako výroba vlastních palet, které nesplňovaly základní požadavky kladené na palety dle platných norem.

Také z tohoto důvody apelujeme na všechny koncové klienty a uživatele palet, aby byli při objednávání palet a jejich kontrole velmi opatrní a důslední a od svých dodavatelů palet požadovali řádné licence EPAL. V opačném případě se vystavují obdobnému riziku, kdy nebudou mít objednané zboží ani peníze, které řádně uhradili.

Praha, Česká republika, 27.9.2017