Dramatický růst cen dřeva i dřevěných palet a jejich akutní nedostatek


*1 Vývoj cena řeziva v USA od ledna 2017 do začátku května 2021

*2 Vývoj indexu cen u dřevěných palet a dřevěných obalů (100%= leden 2005)

*3 Vývoj indexu cen u překližky a OSB desek (100%= leden 2005)

Evropská paletová asociace (EPAL)

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dramatický růst cen dřeva i dřevěných palet a jejich akutní nedostatek

Praha, 28.5.2021. V posledních měsících můžeme vidět trend výrazného až drastického zdražování dřeva v celém segmentu dřevozpracujícího průmyslu včetně dalších oblastí, které souvisí s paletovým „byznysem“. Vedle růstu ceny dřeva současně rostou i ceny dalších surovin, součástek a nástrojů (zejména z oceli) které se využívají při výrobě a opravě palet – jedná se například o hřebíky, sponky, pily, ale i o celé nástroje a stroje. Tento trend je jasně patrný na celosvětovém i evropském dřevařském a paletovém trhu. To se samozřejmě následně zásadně promítá i do trhu výroby a oprav dřevěných palet v České a Slovenské republice.

Tento dramatický vývoj je patrný přibližně od poloviny loňského roku 2020, kdy Spojené státy uvalily cla na dovoz dřeva z Kanady. Do toho vstoupil výrazný růst poptávky po dřevu v Číně ve druhé polovině roku 2020 s tím, že tato poptávka nadále silně roste. Posledním krokem, který způsobuje pravidelné skokové navyšování cen v posledních týdnech a měsících je obrovská finanční podpora vlády USA na podporu domácí ekonomiky a amerických domácností ve výši přibližně 1,9 bilionů amerických dolarů (cca 41 bilionů českých korun). Tato finanční podpora v kombinaci s nízkými úroky motivuje výstavbu a rekonstrukce soukromých i komerčních dřevostaveb v celých Spojených státech a tím nadále zvyšuje poptávku po dřevě. Tato poptávka ve Spojených státech i Číně poté zásadně „vysává“ nabídku dřeva z celého evropského prostoru a tím dochází k drastickému navyšování této cenné suroviny.

Tento dosavadní vývoj ještě negativně ovlivní další vlivy. Například Rusko omezuje vývoz nezpracované kulatiny ze svého území a ministerstvo obchodu USA plánuje kroky, které by mohly vést ke zvýšení současných dovozních cel kanadského dřeva do USA na dvojnásobek (na 18,32%)!

Vývoj cena řeziva v USA od ledna 2017 do začátku května 2021:

*1

(cena USD/FBM, zdroj: tradingeconomics.com)

 

Zde není ani tak důležité přepočítávat různé měrné jednotky, ale podívat se na trend. Průměrná cena řeziva se v letech 2017 až 2019 pohybovala na úrovni pod 400 USD (vyjma přibližně první poloviny roku 2018).
V dubnu 2020 pak Spojené státy zavedly dovozní cla na dřevo z Kanady a začaly působit další výše uvedené negativní vlivy a opatření. Od začátku roku 2021 pak růst ceny řeziva dramaticky roste a jeho cena začátkem května 2021 atakovala hranici 1.700 USD! To je oproti předchozím rokům přibližně čtyřnásobek! Pro informaci, například pouze v březnu 2021 dřevo v ČR zdražilo o 20%!

Obdobný vývoj je také jasně patrný na tzv. HPE Indexu. Jednotlivé indexy odrážejí vývoj nákupních cen různých druhů řeziva a materiálů na bázi dřeva používaných v průmyslu nejen v Německu, ale i Evropské unii a zámoří.

Vývoj indexu cen u dřevěných palet a dřevěných obalů (100%= leden 2005): *2

Palety Dřevěné obaly

Vývoj indexu cen u překližky a OSB desek (100%= leden 2005): *3

 

Překližka OSB desky

HPE INDEX: Cenový index řeziva a materiálů na bázi dřeva pro dřevěné obaly a palety vytvářený Bundesverband Holzpackmittel - Paletten - Exportverpackung (HPE) ve spolupráci s Rheinische Friedrich - Wilhelms - Universität, Bonn.

Výše uvedený negativní vývoj dále ovlivňují další faktory, které souvisí s celosvětovou pandemií COVID-19. Vprůběhu více než rok trvající pandemie došlo knarušení nastaveného dodavatelsko odběratelského řetězce u řady firem, kdy společnosti musely flexibilně reagovat na mimořádnou situaci na trhu i celé společnosti.

Docházelo kmimořádným a nestandardním dodávkám, výraznému omezení provozů při výrobě i opravách palet z důvodu nemocí, nařízených karantén, nedostatku pracovníků i dalších vládních opatření. Tím došlo k tomu, že uživatelé palet (výrobní i obchodní společnosti), dodavatelé nových palet i opravci použitých palet vyčerpaly své zásoby a rezervy palet. V posledních měsících a týdnech přichází (pozitivní) výrazné oživení ekonomiky a tím i opětovný rychlý rozvoj obchodu, přepravy a skladování zboží. Tím logicky dramaticky roste poptávka po nových i použitých paletách. Zásoby nových a použitých palet však na trhu nejsou.

Výše uvedený stav na trhu palet a drastický vývoj ceny řeziva již delší dobu má (a logicky musí mít) dopad na koncové ceny palet - ať už nových palet nebo palet opravovaných! A nejen, že ceny palet dramaticky rostou, ale jejich ceny se zvyšují téměř každý týden, a tak nelze jejich ceny ani smluvně stanovit na dobu delší, než je jeden nebo dva týdny.

A tato situace nemá dopad „pouze“ do rostoucích cen palet, ale i do jejich dodacích lhůt. V současnosti jsou dodací lhůty nových i použitých palet násobně delší, než byly v minulosti, protože se čeká na dodávky vhodného dřeva i spojovacích materiálů. A to vše dodavatelé palet samozřejmě pořizují za aktuální tržní ceny.

Toto si musí uvědomit (a naštěstí si i většinou uvědomují) i uživatelé a odběratelé palet. Situace na paletovém trhu je zcela odlišná od doby před několika měsíci a nesnese srovnání se žádnou situací v posledních mnoha letech.

Tato situace samozřejmě nahrává nepoctivým dodavatelům palet, kteří zákazníkům nabízí velmi nekvalitní a padělané palety, které pak ohrožují zdraví a život pracovníků, způsobují velké materiálové škody a způsobují problémy a finanční ztráty v automatizovaných provozech.

Závěrem bych rád ještě jednou požádal a apeloval na všechny uživatele a odběratele palet, aby si uvědomili tento stav na trhu dřeva, oceli, spojovacích materiálů a tím i palet. Dodavatelé nových i použitých palet reagují na současnou situaci na trhu a věřte, že dělají maximum, aby se ctí dostály všem svým závazkům!

Také prosím spolupracujte pouze se společnostmi, které dodávají skutečně kvalitní palety a mají řádnou licenci EPAL na výrobu nebo opravu palet EPAL.

Všem předem velmi děkuji! S úctou Milan Kovařík, výkonný ředitel EPAL Česká a Slovenská republika.

O EPAL:

Evropská paletová asociace (EPAL) zajišťuje pohyb zboží ve světě logistiky s více než 600 mil. europalet EPAL a 20 mil. ohradových palet v největším otevřeném směnném poolu na světě. Asociace byla založena roku 1991 jako zastřešující organizace pro licencované výrobce a opravce nosičů nákladů EPAL a je celosvětově zodpovědná za jejich neměnnou kvalitu. Palety EPAL se vyrábějí z CO2 neutrálního dřeva z udržitelné produkce, jsou opravitelné, recyklovatelné a svou vysokou dostupností snižují vzdálenost dopravních tras.

Jako registrované sdružení nesleduje EPAL žádné komerční zájmy a činí všechna rozhodnutí v zájmu svých průmyslových, obchodních a logistických partnerů. Asociace EPAL je zastoupena ve více než třiceti zemích prostřednictvím čtrnácti národních výborů, které se zavázaly k implementaci cílů EPAL.

Další informace pro tisk:

EPAL Czech and Slovak Republic
Milan Kovařík
M: +420 720 970 819
milan.kovarik@csepal.org

www.epal-palety.cz