DŘEVĚNÉ PALETY VYKAZUJÍ VYŠŠÍ ÚROVEŇ ANTIBAKTERIÁLNÍ AKTIVITY NEŽ PLASTOVÉ


Evropská paletová asociace e. V. (EPAL)

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

DŘEVĚNÉ PALETY VYKAZUJÍ VYŠŠÍ ÚROVEŇ ANTIBAKTERIÁLNÍ AKTIVITY NEŽ PLASTOVÉ

Studie Ústavu dřevařských technologií v Drážďanech (Institut für Holztechnologie Dresden) nedávno přesvědčivě vyvrátila často zastávaný názor, že plastové palety v oběhu mají ze své podstaty lepší hygienické vlastnosti.

Při laboratorním testování prováděném od února 2018 do prosince 2019 se porovnávaly mikrobiální vlastnosti standardních europalet EPAL a plastových palet H1. Typy palet všech dostupných kategorií kvality se zkoumaly podle přísně stanovených testovacích postupů. Testované vzorky byly objednány od prodejce z běžného oběhu nosičů nákladu, byly tedy jednou nebo vícekrát použité. Před testováním nebyly palety vyčištěné. Testy se prováděly se vzorky bakterií Escherichia coli a Staphylococcus aureus.

Testy dospěly k následujícímu závěru:

„Bakterie na dřevě v zásadě nepřežívají tak dobře jako na plastech. Lze proto předpokládat, že se dřevěné palety mohou používat v potravinářském průmyslu. Stejně jako u plastových palet to však vyžaduje přísné dodržování hygienických předpisů při výrobě, přepravě a skladování potravin, jakož i průběžné sledování kvality palet a pravidelné čištění.“

Nepotvrdilo se časté tvrzení výrobců plastových palet, že dřevěné palety jsou kvůli svému drsnému povrchu náchylnější k napadení mikroorganismy. Oproti tomu se ale ukázalo, že právě použité plastové palety, které jsou často v důsledku použití místy zdrsněné, tvoří ideální živnou půdu pro množení bakterií, zatímco přirozené hygienické vlastnosti dřeva prokazatelně zabraňují množení mikroorganismů.  

Za výše uvedených podmínek dosáhly dřevěné palety více než 13krát vyšší antibakteriální aktivity než plastové palety H1. Přesné výsledky naleznete v hygienické studii.

Kromě toho bylo rovněž prokázáno, že prostřednictvím vhodného čištění lze účinně odstranit bakterie a houby nejen z plastových palet, ale také z dřevěných palet. Tím byl vyvrácen další argument výrobců plastových palet v neprospěch dřevěných palet.

Na závěr se dá konstatovat, že cenově dostupné europalety EPAL vyrobené ze dřeva lze bez váhání použít k přepravě a skladování potravin náročných na hygienické podmínky.

Veškeré informace o studii najdete na stránce www.hygienestudie.gpal.de


Studie byla zadána asociací EPAL Německo.

 

O EPAL:

Evropská paletová asociace e.V. (EPAL) zajišťuje plynulý tok zboží ve světě logistiky s více než 600 miliony europalet EPAL a 20 milióny ohradových palet v největším otevřeném poolu na světě. Asociace EPAL byla založena v roce 1991 jako zastřešující sdružení licencovaných výrobců a opravců nosičů nákladu EPAL a EPAL je celosvětově zodpovědná za jejich stálou kvalitu. Palety EPAL se vyrábí z udržitelně rostoucího, ​​CO2-neutrálního dřeva, lze je opravovat, recyklovat a omezit přepravní vzdálenosti díky jejich vysoké dostupnosti. Jako registrované sdružení, EPAL nesleduje jakékoli obchodní zájmy a činí veškerá svá rozhodnutí v zájmu svého průmyslového, maloobchodního a logistického sektoru. EPAL působí ve více než třiceti zemích světa, kde je zastoupen čtrnácti národními výbory, které jsou zavázány k plnění cílů EPAL.

 

 

Další tiskové informace:
Zemský výbor EPAL pro Českou a Slovenskou republiku, z.s.
Ing. Milan Kovařík
M +420 774 617 746
milan.kovarik@csepal.org
cz.epal-pallets.org