EPAL: SAFETY FIRST nyní také u chemických palet


European Pallet Association e. V. (EPAL)

TISKOVÁ ZPRÁVA

EPAL: SAFETY FIRST nyní také u chemických palet

EPAL - největší celosvětová asociace pro zajištění kvality dřevěných nosičů nákladu představuje chemické palety EPAL se zajištěnou kvalitou. Nyní je možné požádat u EPAL také o licence pro CP palety se zajištěnou kvalitou.

Düsseldorf, 16. listopadu 2017 – Pod heslem „Chemie souhlasí“ představuje European Pallet Association e.V. (EPAL) na své tiskové konferenci v Düsseldorfu CP palety EPAL s nezávislou kontrolou kvality. EPAL tak rozšiřuje své stávající velmi úspěšné portfolio nosičů nákladu o devět dalších dřevěných nosičů nákladu se zajištěnou kvalitou, které hrají zásadní roli v chemickém průmyslu i mimo něj.

EPAL používá svůj uznávaný a osvědčený systém standardizace a nezávislé kontroly kvality také u oblíbených chemických palet a tím vyplní mezeru v logistickém řetězci chemického průmyslu.  

Cenová konkurence a absence nezávislé kontroly kvality v minulosti často vedly k tomu, že chemické palety nesplňovaly požadavky na bezpečnou přepravu chemických produktů. Z tohoto důvodu se představitelé chemického průmyslu často dotazovali u EPAL, proč na trhu nejsou žádné palety EPAL ve formátu chemických palet. Této poptávce nyní EPAL vychází vstříc.

Od 1. ledna 2018 budou na trhu k dispozici CP palety EPAL vyrobené v souladu s Technickými předpisy EPAL. Všechny CP palety EPAL jsou ošetřeny v souladu s normou ISPM 15 a jsou vhodné pro mezinárodní přepravu zboží.

Uvedení na trh se uskuteční celosvětově ve všech zemích, ve kterých jsou vyráběny a renovovány / opravovány palety s licencí EPAL.  

Martin Leibrandt, generální ředitel asociace EPAL: „Mám radost z toho, že se EPAL daří vycházet vstříc přání spotřebitele a mohli jsme tak přidat důležitou novou součást ke stávajícím kvalitním dřevěným nosičům nákladu. Nyní již záleží na uživatelích, aby svou poptávkou po CP paletách EPAL spoléhali na nezávisle ověřenou kvalitu, bezpečnost a ekologii také v logistickém řetězci chemického průmyslu.“