EPAL se rozhodl k 1. květnu 2017 vypovědět dohodu o směnitelnosti s UIC


TISKOVÁ ZPRÁVA

EPAL se rozhodl k 1. květnu 2017 vypovědět dohodu o směnitelnosti s UIC

Kvalita evropského paletového poolu EPAL a bezpečnost zaměstnanců, zboží a logistických procesů má nejvyšší prioritu. Z tohoto důvodu EPAL naléhavě doporučuje následující postup: přestat směňovat europalety EPAL za UIC/EUR palety.

Düsseldorf, 1. března 2017 – Představenstvo European Pallet Association (EPAL) 21. února 2017 jednohlasně rozhodlo o vypovězení dohody o směnitelnosti mezi EPAL a Rail Cargo Austria AG (RCA) s platností od 01/05/2017. V říjnu 2014 se asociace EPAL dohodla s RCA jako s řídícím železničním podnikem pracovní skupiny UIC „Otázky paletizace“, že europalety EPAL a palety UIC/EUR lze směňovat. Nyní EPAL doporučuje, aby se přestalo s výměnou europalet EPAL za palety UIC/EUR. Představenstvo EPAL tento krok zdůvodňuje s odkazem na závažné nedostatky při organizaci směnného poolu UIC, mimo jiné v oblasti zajištění kvality a boje proti dovozu padělků UIC/EUR palet do EU. Aby se předešlo obtížím pro uživatele, bude určeno přiměřené přechodné období pro směnu UIC/EUR palet, které byly vyrobeny do konce února 2017.

Generální ředitel EPAL Martin Leibrandt upozorňuje: “EPAL už nemůže zaručit, že palety UIC/EUR splňují normy, které sektory průmyslu, obchodu a logistiky oprávněně kladou na kvalitu a bezpečnost europalet EPAL. Především nekontrolovaný dovoz padělků palet UIC/EUR ohrožuje kvalitu a bezpečnost evropského paletového poolu EPAL. Podle průzkumu asociace EPAL jsou na trhu více než čtyři miliony padělaných UIC/EUR palet z Ukrajiny a tento počet se stále zvyšuje. Východoevropské gangy se hlavně snaží o nárůst padělků UIC/EUR palet, protože padělání europalet EPAL je v současnosti riskantnější z důvodu společného postupu EPAL, celních úřadů a právníků. EPAL přebírá odpovědnost za kvalitu a bezpečnost evropského paletového poolu EPAL. Sektory průmyslu, obchodu a logistiky se na to mohou spolehnout.“  

Organizaci směnného poolu a mezinárodně důsledné zajištění kvality podporuje pouze EPAL. Od uzavření dohody o směnitelnosti mezi EPAL a UIC v říjnu 2014 nepodnikla UIC žádné kroky ve srovnání s činností, kterou vyvinula EPAL na ochranu kvality a bezpečnosti palet UIC/EUR. V mnoha zemích UIC vůbec neorganizuje směnný pool. Přesto během dvou a půl let probíhajících jednání UIC odmítla nabídku EPAL na převzetí organizace zajištění kvality a ochrany známky pro palety UIC/EUR. S ohledem na negativní důsledky jednání UIC už nemůže EPAL pokračovat v doporučení směny europalet EPAL s paletami UIC/EUR. Vypovězení dohody o směnitelnosti je podle názoru EPAL jedinou možností, jak efektivně chránit kvalitu a bezpečnost evropského paletového poolu EPAL do budoucnosti.

Na ochranu bezpečnosti zaměstnanců, zboží a logistických procesů doporučuje EPAL v budoucnu používat a směňovat pouze europalety EPAL. Doporučení k ukončení výměny mezi europaletami EPAL a UIC paletami je účinné od 01/05/2017. Předchozí platné doporučení, aby se mohly směňovat i palety nesoucí označení “EUR” (UIC, MAV, CD, ADIF, GreenCargo atd.) i nadále platí, ale jeho trvání bude omezeno do 31/12/2021 a vyhrazeno pro palety, které byly vyrobeny před 28/02/2017 za přísného dodržení norem UIC 435-2 až 435-6.

Odpovědi na často kladené otázky vztahující se k tomuto doporučenému postupu najdete zde.