Evropský paletový pool EPAL - trh už se rozhodl


European Pallet Association e.V. (EPAL)

TISKOVÁ ZPRÁVA

Evropský paletový pool EPAL - trh už se rozhodl

Konec dohody o směnitelnosti znamená maximální bezpečnost pro uživatele

Düsseldorf, 13. března 2017- Vzhledem k doporučenému postupu Evropské paletové asociace (EPAL), zastavit výměnu europalet EPAL za palety UIC/EUR ke dni 01.05.2017 (tisková zpráva z 01.03.2017), snaží se Hospodářská komora Rakouska (Wirtschaftskammer Österreich - WKÖ) a organizace ARGE Palettenpool vykreslit pochmurný scénář týkající se budoucí výměny palet. V souladu s tím dorazily kritické reakce na doporučený postup EPAL zatím pouze z Rakouska. V praxi se většina trhu rozhodla již v posledních dvou letech: téměř 90% použitých palet se v mnoha firmách již delší dobu třídí odděleně, a to právě proto, že kvalita často neodpovídá normě. Z tohoto důvodu podporují uživatelé ze sféry průmyslu, obchodu a služeb po celém světě doporučený postup EPAL.

Martin Leibrandt, CEO asociace EPAL: “Řinčení zbraní WKÖ, která sama sebe viděla v neutrální roli zprostředkovatele, považuji za nevhodné. Argumenty WKÖ nejsou srozumitelné a slouží pouze k tomu, aby zneklidnily trh a šířily paniku.“

Kvalita a bezpečnost vyžadují strukturu a spolehlivost 

V rozporu s argumenty mluvčího ÖBB, mateřské společnosti Rail Cargo Austria (RCA), která poskytuje licenci ochranné známce UIC/EUR, se UIC nepodařilo provést aktivní opatření na ochranu značky UIC/EUR. UIC zadala zajištění kvality různým železničním společnostem, které je na oplátku delegovaly na soukromé firmy. Neexistuje jednotná struktura zajištění kvality ani důsledné stíhání porušení práv ochranné známky.

EPAL funguje jako nezisková organizace, která provádí veškerá rozhodnutí v zájmu svých partnerů z průmyslové, obchodní a logistické sféry

Neohlášené kontroly kvality u držitelů licence EPAL na celém světě provádí renomovaná kontrolní organizace Bureau Veritas podle jednotného zadání. Veškeré postupy jsou dostupné a transparentní. Kromě toho je zvýšení cen v důsledku doporučeného postupu, jak ho předpovídá ARGE Palettenpool, nesprávné. Ceny europalet závisejí na mnoha faktorech a řídí se především cenami surovin a nabídkou a poptávkou v aktivní konkurenci.  

Pro všechny otázky týkající se paletového poolu EPAL je k dispozici tým EPAL v Düsseldorfu a jednotlivé národní výbory. Nejdůležitější otázky k tématu směnitelnosti jsou zodpovězeny na internetových stránkách EPAL pod odkazem https://cz.epal-pallets.org/cz/news/details/article/the-most-important-questions-on-exchangeability-1/?no_cache=1.