Nejdůležitější otázky k tématu směnitelnosti


Nejdůležitější otázky k tématu směnitelnosti

Největší paletová asociace na světě EPAL, která od roku 1991 ručí za kvalitu v otevřeném směnném poolu europalet, DŮRAZNĚ doporučuje, aby byla bezpečnost zaměstanců, produktů a postupů brána vážně a už nebyly přijímány žádné palety UIC.  Zejména palety UIC z těchto zemí mohou v současnosti představovat zvýšené riziko: UA, CZ, SI, HU, RO, BG.


Dohoda o směnitelnosti s UIC byla vypovězena v únoru 2017 - z dobrého důvodu. KVALITA a BEZPEČNOST vyžadují strukturu a splehlivost. Mezinárodní struktura EPAL, která je přítomná v podobě národních výborů ve 20 zemích a zastupuje držitele licencí ve více než 30 zemích a všechny pravidelně kontroluje, zaručuje celosvětově jednotnou BEZPEČNOST a KVALITU, kterou potřebujete pro své postupy.

Aby byly i nadále Vaše postupy nerušené a především co možná nejjednodušší, pokusíme se Vám níže zodpovědět nejdůležitější otázky ke směňování palet. Navíc jsme Vám samozřejmě kdykoli k dispozici pro osobní rozhovor. Naše kolegyně a kolegové v generálním sekretariátu EPAL, národním výboru Vaší země a v EPAL-Academy jsou tu pro Vás!


1. situace: výměna palet

1. Na co si při příjmu palet do budoucna musím dát pozor?

Abychom to co nejvíce zjednodušili - soustřeďte se na jediné označení:  .Palety, na kterých na kterémkoli místě najdete toto označení, se v plném rozsahu považují za směnitelné. Pro posouzení kvalitativní způsobilosti palet samozřejmě platí dosavadní standardy a kritéria. Jejich podrobnosti naleznete zde: <link eu-en load-carriers product-downloads>www.epal-pallets.org/eu-en/load-carriers/product-downloads/

2. Jak se výměna palet dokumentuje?  

Na dokumentaci se nemusí nic měnit. Užitečnou pomůckou pro Vás může být, když na příslušných paletových listech zvlášť označíte palety UIC a odečtete je, pokud jste se na tom takto dohodli se svými partnery pro výměnu palet.

3. Jak se bude postupovat se „starými“ dohodami o směnitelnosti?

Uzavřené dohody o směnitelnosti zůstávají v platnosti. Pravděpodobně je právě teď pro Vás ta pravá chvíle, abyste své dohody přezkoumali a zjistili, co přesně obsahují. Doporučujeme Vám při budoucích dohodách dávat pozor na to, abyste výměnu výslovně omezili na europalety EPAL. Pouze tak si můžete být jistí, že obdržíte kvalitu, kterou pro svou činnost potřebujete.

4. Od kdy platí pozměněná směnitelnost? 

Představenstvo EPAL v únoru 2017 rozhodlo o vypovězení dohody o směnitelnosti s UIC. K pozadí celé události, pokud důvody nejsou rozpoznatelné ve Vaší praxi ve zřejmých nedostatcích v kvalitě, najdete podrobné informace na stránkách EPAL:  www.epal.eu.

Doporučení ukončit výměnu mezi europaletami EPAL a paletami UIC platí od 1.5.2017. Dosud platné doporučení, že také palety s označením „EUR“ (UIC, MAV, CD, ADIF, GreenCargo atd.) mohou být vyměňovány, platí i nadále, avšak pouze do 31.12.2021 a s omezením na palety, které byly vyrobeny do 28.02.2017 za přísného dodržení norem UIC 435-2 až 435-6. 

Definitivní přechodná doba bude v konkrétním případě vyplývat z trvání dohod, které máte s různými partnery. Naše doporučení k tomu je co možná nejrychlejší aktualizace dohod o směnitelnosti, abyste i do budoucna „měli jistotu“.

5. Jak vypadají smlouvy, která Vás chrání před nejistotou a argumentací?

Ve svých dohodách jasně stanovte, že jako palety k výměně přijímáte výlučně europalety EPAL. V případě doplňujících otázek jsme Vám s radostí k dispozici pro osobní rozhovor a poradíme Vám.

6. Jak si EPAL představuje třídění a manipulaci a s nimi spojené dodatečné úsilí?

Z důvodu zajištění bezpečnosti procesů při Vašich postupech musíte používané palety důkladně přezkoumat. Při tomto posouzení Vám doporučujeme vzít v potaz jediné dodatečné kritérium - značku  "EPAL in oval". S okamžitou platností jsou palety směnitelé tehdy, když nesou toto označení. Ve vztahu k ostatním kritériím, podle kterých palety třídíte a používáte v závislosti na svých potřebách, se nic nemění. Defekt zůstává defektem, použitelná paleta zůstává použitelnou - za to ručí zajištění kvality EPAL. 


2. situace: objednávka nových palet

1. Jak můžete mít jistotu, že při objednávce nových palet obdržíte originální směnitelné europalety EPAL?

Kompletní seznam všech autorizovaných výrobců a opravců, na které se vztahuje zaručení kvality EPAL, najdete zde::https://cz.epal-pallets.org/cz/vyhledavani-drzitelu-licenci/

Dejte při nákupu palet pozor na to, aby v objednávce byla uvedena formulace „směnitelné europalety EPAL“. To samozřejmě platí nezávisle na tom, zda objednáváte nové nebo použité palety.

2. Jak dlouho mohou být které palety dodávány?

Stávající objednávky a dohody o dodávkách si ponechávají platnost po stanovenou dobu trvání smlouvy. Při nových jednáních a objednávkách Vám doporučujeme držet se výše uvedených návrhů formulace.