Nová klasifikace kvality EPAL zlepšuje používání a výměnu europalet EPAL


Evropská paletová asociace e. V. (EPAL)

TISKOVÁ ZPRÁVA

Nová klasifikace kvality EPAL zlepšuje používání a výměnu europalet EPAL

Za jakých podmínek již nelze europaletu EPAL vyměnit? Je kvalita europalety snížena třískami dřeva nebo zbytky etiket? Jak zjistíte, zda je paleta vhodná pro vysokoregálový skladový systém? Jaká je optimální kvalita pro automatizované procesy? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá Klasifikace kvality a podmínky směny palet EPAL. Nové vydání Klasifikace kvality a směnných podmínek nyní schválilo představenstvo EPAL.

 

Düsseldorf, 19. ledna 2022

Evropská paletová asociace e.V. (EPAL) v úzké spolupráci s maloobchodem, přepravci, poskytovateli paletových služeb a opravnami revidovala Klasifikaci kvality a směnné podmínky europalet EPAL. Nové vydání Klasifikace kvality EPAL stále zahrnuje na trhu běžně uznávané rozlišení mezi novými europaletami EPAL a použitými europaletami EPAL třídy A, B a C. Nová skupina "Netříděné palety" zahrnuje palety, které jsou účastníky směnného poolu EPAL smíchány a vyměňovány jedna ku jedné, aniž by byly předtím tříděny.

Klasifikace kvality nabízí uživatelům europalet EPAL snadný způsob, jak při nákupu nebo výměně europalet EPAL dohodnout dodávku použitých europalet EPAL definované kvality odpovídající konkrétním požadavkům jednotlivých uživatelů. Tím se zvyšuje efektivní nasazení použitých europalet EPAL.

Jean-Philippe Gaussorgues, prezident společnosti EPAL France a viceprezident EPAL: "Jednou z významných předností směnného poolu europalet EPAL je flexibilní využití europalet EPAL všech kvalitativních tříd, které vyhovují různým potřebám různých odvětví a společností. Nová klasifikace kvality EPAL toto ještě více usnadňuje a zefektivňuje."

Klasifikace kvality EPAL nabývá v posledních letech stále většího významu. Klasifikaci kvality EPAL, kterou původně pro německý trh v roce 2011 vypracovaly společnosti EPAL Deutschland a GS1 Germany, přijalo mnoho národních-zemských výborů EPAL. Rostoucí počet dotazů uživatelů je pro EPAL také jasným ukazatelem rostoucí popularity Klasifikace kvality. EPAL využil příležitosti, kterou mu tyto dotazy z trhu poskytly, k tomu, aby zpřesnil a zpřehlednil kritéria pro rozlišování mezi třídami kvality a více se soustředil na praktické požadavky a mezinárodní využití klasifikace kvality.

Roman Malicki, prezident společnosti EPAL Polska a člen představenstva EPAL: "Přeshraniční dodavatelské řetězce a nárůst digitální správy palet znamenají, že podmínky pro používání a výměnu europalet EPAL musí být v každé zemi stejné a snadno srozumitelné pro všechny uživatele. Nové vydání klasifikace kvality a podmínek výměny schválené všemi národními výbory EPAL zlepšuje směnu palet v celé Evropě."

Směnné podmínky EPAL a Klasifikace kvality jsou nyní publikovány v jednom dokumentu s novou moderní úpravou. Hladká výměna europalet EPAL a certifikovaná oprava poškozených europalet EPAL potřebují jasná pravidla. Způsob, jakým jsou podmínky výměny EPAL v novém vydání uspořádány, těmto požadavkům vyhovuje ještě lépe.

Pierre Clénin, generální ředitel EPAL Suisse a člen představenstva EPAL: "Výměnný pool europalet EPAL má ve svých základech Směnné podmínky EPAL. V tomto ohledu se novým vydáním Klasifikace kvality a Směnných podmínek nic nezměnilo. Samotné Směnné podmínky EPAL budou platit i v budoucnu, i když nebude možné dohodnout konkrétní třídu kvality podle Klasifikace kvality EPAL."

 

 

O EPAL:

Evropská paletová asociace e.V. (EPAL) zajišťuje plynulý tok zboží ve světě logistiky s více než 600 miliony europalet EPAL a 20 milióny ohradových palet v největším otevřeném poolu na světě. Asociace EPAL byla založena v roce 1991 jako zastřešující sdružení licencovaných výrobců a opravců nosičů nákladu EPAL a EPAL je celosvětově zodpovědná za jejich stálou kvalitu. Palety EPAL se vyrábí z udržitelně rostoucího, ​​CO2-neutrálního dřeva, lze je opravovat, recyklovat a omezit přepravní vzdálenosti díky jejich vysoké dostupnosti. Směnný pool europalet EPAL je již více než 30 let vzorem udržitelného oběhového hospodářství. Jako registrované sdružení, EPAL nesleduje jakékoli obchodní zájmy a činí veškerá svá rozhodnutí v zájmu svého průmyslového, maloobchodního a logistického sektoru. EPAL působí ve více než třiceti zemích světa, kde je zastoupen čtrnácti národními výbory, které jsou zavázány k plnění cílů EPAL.

 

Další tiskové informace:
Zemský výbor EPAL pro Českou a Slovenskou republiku, z.s.
Ing. Milan Kovařík
M +420 720 970 819
milan.kovarik@csepal.org
cz.epal-pallets.org

 

 

https://news.epal-pallets.org/PDF/EPAL_Quality_Guide_2021_CZ.pdf

 

https://news.epal-pallets.org/PDF/EPAL_Quality_Guide_2021_SK.pdf