Nový generální ředitel EPAL - Christian Kühnhold


European Pallet Association e.V. (EPAL)

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Nový generální ředitel EPAL - Christian Kühnhold přináší dlouholeté zkušenosti

Christian Kühnhold naposledy zastával pozici generálního ředitele společnosti PAKi Logistics GmbH a byl členem představenstva Faber Halbertsma Groep B.V. Ve své funkci se před 6 lety podílel na založení a dalším rozvoji společnosti IPP Germany GmbH. Nyní se věnuje novým výzvám.

Od října přebírá odpovědnost za generální sekretariát EPAL. Ten byl v uplynulých letech pod vedením Martin Leibrandt, který mu určil správný směr a inicioval mnoho nových projektů.

„Christian Kühnhold je výtečně obeznámen s trhem s paletami a řízením otevřených poolů na mezinárodní úrovni“, zdůraznil prezident European Pallet Association (EPAL) e.V. Robert Holliger.

Představenstvo mezinárodní asociace je přesvědčeno o tom, že s ním EPAL získá důležité podněty pro další úspěšný rozvoj. Cílem je intenzivnější posílení europalet pod značkou EPAL, podpora jejich expanze na nové trhy a stabilní pozice dalších produktů.

Velmi důležitým aktuálním projektem je iPAL, v jehož rámci je europaleta ve spolupráci s institutem Fraunhofer- Institut für Materialfluss und Logistik IML vybavena inteligentní technologií. Záměrem je rozvoj nových obchodních modelů na tomto základu.

O společnosti EPAL:

Evropská paletová asociace (EPAL) zaručuje s více než 500 miliony europalet EPAL a 20 miliony ohradových palet v největším otevřeném směnném poolu na světě pohyb zboží ve světě logistiky. Asociace byla založena roku 1991 jako zastřešující organizace pro licencované výrobce a oprávce nosičů nákladů EPAL a je celosvětově zodpovědná za jejich neměnnou kvalitu. Palety EPAL se vyrábějí z CO2 neutrálního dřeva z udržitelné produkce, jsou opravitelné, recyklovatelné a svou vysokou dostupností snižují vzdálenost dopravních tras. Jako registrované sdružení nesleduje EPAL žádné komerční zájmy a činí všechna rozhodnutí v zájmu svých průmyslových, obchodních a logistických partnerů. Asociace EPAL je zastoupena ve více než 30 zemích prostřednictvím čtrnácti národních výborů, které se zavázaly k implementaci cílů EPAL na národní úrovni.

Další informace pro média:

Zemský výbor EPAL pro Českou a Slovenskou republiku z.s.

Ing. Milan Kovařík

M +420 720 970 819

milan.kovarik@csepal.org

www.epal-palety.cz