Produkce palet EPAL se zvyšuje navzdory pandemii Covid-19


European Pallet Association e.V. (EPAL)

TISKOVÁ ZPRÁVA

Produkce palet EPAL se zvyšuje navzdory pandemii Covid-19

V roce 2020 bylo vyrobeno a opraveno celkem 123,5 milionu nosičů nákladu EPAL

 

Düsseldorf, 13. dubna 2021 - Evropská paletová asociace (EPAL) v roce 2020 po několika letech růstu zaznamenala další nárůst výroby palet EPAL. Navzdory výzvám pandemie Covid-19 a evropskému zvýšení cen dřeva vzrostla produkce palet EPAL o 1,14% na 97,3 milionu palet v roce 2020 (2019: 96,2 mil.). Počty opravěných palet EPAL se mírně snížily. Celkově ale došlo k nárůstu výroby a oprav palet EPAL o 0,5% na 123,5 milionu palet (2019: 123 mil. palet).

„Tento pozitivní vývoj je obzvláště pozoruhodný vzhledem k ekonomickému propadu vyplývajícímu z pandemie Covid-19,“ poznamenává Robert Holliger, prezident EPAL. „Nepříznivé účinky na národní a mezinárodní dodavatelské řetězce byly bezprecedentní výzvou pro výrobce a uživatele europalet EPAL, které jsme společně úspěšně řešili.“

Nosiče nákladu EPAL představují nepostradatelné propojení v maloobchodních a průmyslových dodavatelských řetězcích.

Výroba a opravy palet EPAL jsou v mnoha evropských zemích klasifikovány jako „zásadní“, protože paletová logistika a zejména otevřený paletový pool pro výměnu palet EPAL je pro přepravu zboží životně důležitý. V zájmu zachování dodávek potravin a dalšího spotřebního zboží spotřebitelům a zajištění maloobchodních a průmyslových dodavatelských řetězců byli držitelé licence EPAL vždy a stále schopni realizovat dodávky svého zboží kdykoli i v době státem nařízených uzávěr a karantén.

"Pro nás je to zvláštní známka důvěry, že také mnoho transportů vakcín Covid-19 se provádí na europaletách EPAL." Europalety EPAL splňují nejpřísnější požadavky na bezpečnost a spolehlivost nosičů nákladu, zejména při extrémně nízkých teplotách, jako například při přepravě vakcín“, komentuje Robert Holliger.

 

O EPAL:

Evropská paletová asociace e.V. (EPAL) zajišťuje plynulý tok zboží ve světě logistiky s více než 600 miliony europalet EPAL a 20 milióny ohradových palet v největším otevřeném poolu na světě. Asociace EPAL byla založena v roce 1991 jako zastřešující sdružení licencovaných výrobců a opravců nosičů nákladu EPAL a EPAL je celosvětově zodpovědná za jejich stálou kvalitu. Palety EPAL se vyrábí z udržitelně rostoucího, ​​CO2-neutrálního dřeva, lze je opravovat, recyklovat a omezit přepravní vzdálenosti díky jejich vysoké dostupnosti. Jako registrované sdružení, EPAL nesleduje jakékoli obchodní zájmy a činí veškerá svá rozhodnutí v zájmu svého průmyslového, maloobchodního a logistického sektoru. EPAL působí ve více než třiceti zemích světa, kde je zastoupen čtrnácti národními výbory, které jsou zavázány k plnění cílů EPAL.

 

Další tiskové informace:

Zemský výbor EPAL pro Českou a Slovenskou republiku, z.s.

Ing. Milan Kovařík

M +420 720 970 819

milan.kovarik@csepal.org

www.epal-palety.cz