Rekordní výsledek 115,8 mil. palet EPAL v roce 2017


European Pallet Association e.V. (EPAL) oznámila, že za rok 2017 dosáhla rekordního výsledku ve výši 115,8 milionů vyrobených a opravených kvalitních nosičů nákladu EPAL. Ve srovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o téměř 10%. V roce 2017 se jen výroba zvýšila o 9,7% na 88,3 milionů palet EPAL, zatímco počet opravených palet vzrostl na 27,5 milionů; to ve srovnání s předchozím rokem představuje znatelný nárůst o 10%.

Europalety EPAL slouží jako předstihový ukazatel pro ekonomiku. Rostoucí hospodářský barometr v ekonomicky silných zemích v posledních několika letech působí jako hnací síla poptávky po europaletách EPAL, jež loňský rok dosáhla svého maxima. Výrobci a opravci EPAL již celé měsíce pracují na plný výkon. Konstantně vysoká poptávka po řezivu vedla v roce 2017 k nedostatku surovin a obrovskému nárůstu cen řeziva na palety, což se projevilo na zvýšení tlaku na náklady pro výrobce palet EPAL.

Generální ředitel asociace EPAL Martin Leibrandt podotknul: “Současnou maximální poptávku lze vyrovnat pomocí promyšleného plánování a díky dlouhodobým partnerským vztahům mezi výrobci palet EPAL, dodavateli a zákazníky. Obchodní a průmysloví partneři, kteří si své aktivity naplánovali již v počáteční fázi a oceňují dlouhodobé vztahy s dodavateli, se mohou spolehnout na dostatečné dodávky. Vynikající čísla za rok 2017 jsou výsledkem společné práce všech národních výborů a držitelů licencí EPAL a znamením pro nás, že se obchod a průmysl stále více spoléhá na nezávisle ověřenou kvalitu a bezpečnost, která se z dlouhodobého hlediska vyplatí.“   

Systém EPAL se třemi pilíři jednotné mezinárodní standardizace, nezávislým zajišťováním kvality a ochranou a stíháním porušení práv k ochranné známce zaručuje uživatelům velmi kvalitní nosiče pro efektivní globální logistiku. Europalety EPAL jsou opakovaně použitelné a opravitelné s minimálními náklady, jsou tedy šetrné k přírodním zdrojům.

Praha, Česká republika, 25.1.2018

 

O společnosti EPAL:

Evropská paletová asociace (EPAL) zajišťuje pohyb zboží ve světě logistiky s více než 450 mil. europalet EPAL a 20 mil. ohradových palet v největším otevřeném směnném poolu na světě. Asociace byla založena roku 1991 jako zastřešující organizace pro licencované výrobce a opravce nosičů nákladů EPAL a je celosvětově zodpovědná za jejich neměnnou kvalitu. Palety EPAL se vyrábějí z CO2 neutrálního dřeva z udržitelné produkce, jsou opravitelné, recyklovatelné a svou vysokou dostupností snižují vzdálenost dopravních tras. Jako registrované sdružení nesleduje EPAL žádné komerční zájmy a činí všechna rozhodnutí v zájmu svých průmyslových, obchodních a logistických partnerů. Asociace EPAL je zastoupena ve více než třiceti zemích prostřednictvím čtrnácti národních výborů, které se zavázaly k implementaci cílů EPAL. 

Další informace pro tisk:

Zemský výbor EPAL pro Českou a Slovenskou republiku z.s.

Milan Kovařík

M +420 720 970 819

milan.kovarik@csepal.org

www.epal-palety.cz