Robert Holliger byl znovu zvolen prezidentem EPAL


Evropská paletová asociace e. V. (EPAL)

TISKOVÁ ZPRÁVA

Robert Holliger byl znovu zvolen prezidentem EPAL

Düsseldorf, 24. července 2019
Dne 28. června v Toulouse, Francie, bylo Valnou hromadou Evropské paletové asociace (EPAL) i Představenstvem EPAL jednomyslně potvrzeno jmenování úřadujícího prezidenta Roberta Holligera na další tři roky do funkce.
Robert Holliger je zakládajícím členem EPAL a od roku 2010 také prezidentem mezinárodní asociace pro výměnné nosiče nákladu, mezi které patří zejména europalety a ohradové palety. Ve své funkci prezidenta EPAL pan Holliger výrazně přispěl k rozvoji a úspěšnému růstu největšího světového sdružení zajišťujícího kvalitu nosičů nákladů.
V současné době se v otevřeném výměnném paletovém poolu nachází více než 500 milionů europalet EPAL. Zároveň se více než 100 milionů europalet EPAL ročně vyrobí a opraví. V posledních pěti letech se tento paletový pool rozvinul do největšího a nejúspěšnějšího poolu nosičů nákladů na světě.
Tento systém, založený na opakovaném použití palet EPAL, také výrazně přispívá k dlouhodobé udržitelnosti dalšího rozvoje.
Za předsednictví Roberta Holligera se logo „EPAL v oválu“ stalo mezinárodní značkou kvality a bezpečnosti. Ochrana této ochranné známky a boj proti padělkům jsou proto také důležitými základní kameny pro udržení kvality palet EPAL v budoucnosti.
Další vývoj inteligentní palety „iPAL“, ve spolupráci s institutem Fraunhofer IML, je důležitým krokem směrem k digitálním nosičům nákladu, který v budoucnu rozšíří portfolio palet EPAL, kdy bude paleta EPAL využívána také jako nosič informací.

O EPAL:

Evropská paletová asociace e.V. (EPAL) zajišťuje plynulý tok zboží ve světě logistiky s více než 500 miliony europalet EPAL a 20 milióny ohradových palet v největším otevřeném poolu na světě. Asociace EPAL byla založena v roce 1991 jako zastřešující sdružení licencovaných výrobců a opravců nosičů nákladu EPAL a EPAL je celosvětově zodpovědná za jejich stálou kvalitu. Palety EPAL se vyrábí z udržitelně rostoucího, CO2-neutrálního dřeva, lze je opravovat, recyklovat a omezit přepravní vzdálenosti díky jejich vysoké dostupnosti.Jako registrované sdružení, EPAL nesleduje jakékoli obchodní zájmy a činí veškerá svá rozhodnutí v zájmu svého průmyslového, maloobchodního a logistického sektoru. EPAL působí ve více než třiceti zemích světa, kde je zastoupen čtrnácti národními výbory, které jsou zavázány k plnění cílů EPAL.

Další tiskové informace:

Zemský výbor EPAL pro Českou a Slovenskou republiku, z.s.
Ing. Milan Kovařík
M +420 720 970 819
milan.kovarik@csepal.org

cz.epal-pallets.org