Silný výsledek EPAL: 121,8 mil. nosičů nákladu EPAL v roce 2018


European Pallet Association e. V. (EPAL)

TISKOVÁ ZPRÁVA

Silný výsledek EPAL: 121,8 mil. nosičů nákladu EPAL v roce 2018

EPAL zakončil rok 2018 s více než 100 mil. vyrobených a opravených nosičů nákladů EPAL a to již třetí rok po sobě

Praha, 3. dubna 2019

V roce 2018 EPAL opět dosáhl velmi pozitivního výsledku se 121,8 mil. vyrobenými a opravenými nosiči nákladů EPAL. Oproti předchozímu roku se jedná o nárůst o 5,2 % (v roce 2017 bylo celkem vyrobeno a opraveno 115,8 mil. ks).

Pokud se podíváme odděleně na výrobu a opravy palet EPAL pak v roce 2018 bylo vyrobeno 93,9 mil. palet EPAL, tedy o 6,3 % více než v roce 2017. Počet opravených palet EPAL pak dosáhl skvělé hodnoty 27,5 mil. kusů - tedy stejně jako v předchozím roce. Vynikajícího výsledku bylo v roce 2018 dosaženo ve výrobě ohradových palet EPAL (tzv. gitter boxů). Těch se vyrobilo 408.076 ks, což odpovídá nárůstu o 30 % oproti roku 2017.

Christian Kühnhold, generální ředitel EPAL, uvedl: „Tohoto výsledku jsme dosáhli díky tvrdé práci všech držitelů licence EPAL a podpořené silnou poptávkou v zejména v sektoru FMCG a v automobilovém průmyslu. Z těchto skutečností chceme vycházet a nadále tvrdě pracovat a vytvářet další nástroje, které podpoří další růst celého paletového poolu. To se týká dalšího rozvoje současných palet EPL (například inteligentní palety EPAL) nebo uvedení zcela nových nosičů nákladu na trh.“

Téměř třicet let jsou europalety EPAL srdcem logistiky, pomáhají přesouvat toky zboží po celém světě a jsou nezbytné pro bezpečnost a plynulý provoz. Z tohoto pohledu jsou klíčové zejména ve vysoce automatizovaných skladech s vysokými nároky na přesnost a kvalitu. Obrovské množství palet se stupněm klasifikace A a B pak zajišťuje, že otevřený paletový pool europalet je nejrozsáhlejším paletovým poolem na světě. Uživatelé europalet EPAL pak využívají výhod tohoto otevřeného poolu a systému EPAL, jehož základním kamenem je trvalá dostupnost, globální směnitelnost, transparentnost nákladů a smluvní nezávislost.

DNA společnosti EPAL, jejíž podstatou je nezávislé zajišťování a garance kvality, stejně jako kroky proti padělání palet, jdou pak ruku v ruce s celým systémem EPAL.

Také odpovědnost za životní prostředí a dlouhodobá udržitelnost jsou dalšími klíčovými složkami naší DNA. Díky opakovanému používání palet EPAL v otevřeném poolu lze snížit náklady na logistiku i vlastní emise CO2 . Palety EPAL také mohou být opravovány s nižšími náklady na materiál a energii a na konci životního cyklu jsou zcela recyklovatelné.

O společnosti EPAL:

Evropská paletová asociace (EPAL) zaručuje s více než 450 mil. europalet EPAL a 20 mil. ohradových palet v největším otevřeném směnném poolu na světě pohyb zboží ve světě logistiky. Asociace byla založena roku 1991 jako zastřešující organizace pro licencované výrobce a opravce nosičů nákladů EPAL a je celosvětově zodpovědná za jejich neměnnou kvalitu. Palety EPAL se vyrábějí z CO2 neutrálního dřeva z udržitelné produkce, jsou opravitelné, recyklovatelné a svou vysokou dostupností snižují dopravní trasy. Jako registrované sdružení nesleduje EPAL žádné komerční zájmy a činí všechna rozhodnutí v zájmu svých průmyslových, obchodních a logistických partnerů. Asociace EPAL je zastoupena ve více než 30 zemích prostřednictvím čtrnácti národních výborů, které se zavázaly k implementaci cílů EPAL na národní úrovni

Další informace pro média:

Zemský výbor EPAL pro Českou a Slovenskou republiku, z.s.

Ing. Milan Kovařík

M: +420 720 970 819

E: milan.kovarik@csepal.org

www.epal-palety.cz