Školení pracovníků celní správy Slovenské republiky za účasti zástupců celní správy Ukrajiny


European Pallet Association e. V. (EPAL)

TISKOVÁ ZPRÁVA

Školení pracovníků celní správy Slovenské republiky za účasti zástupců celní správy Ukrajiny

Abychom podpořili boj proti padělkům a jejich nelegánímu dovozu na naše území tak se, mimo jiné, zaměřujeme na zvyšování technických znalostí o konstrukci palet, jejich řádném označování včetně ochranných prvků.

Jako každý rok v září pořádala Finanční správa Slovenské republiky, odbor Celní, školení svých zaměstnanců v oblasti Práv duševního vlastnictví. Evropská paletová asociace (EPAL) proškolila úředníky Celní správy Slovenské republiky zejména v oblasti rozpoznávání padělků palet EPAL již potřetí.Nejednalo se pouze o teoretickou prezentaci, ale vše bylo doplněno praktickou ukázkou a prohlídkou konkrétních palet a to jak originálních tak falešných.

V letošním roce jsme měli také jednu významnou novinku. Po dohodě s ředitelstvím Finanční správy Slovenské republiky se školení jako hosté zúčastnili vybraní klíčoví zástupci celní správy Ukrajiny. Ukrajina je v oblasti europalet považována za jeden z největších zdrojů výroby a exportu padělaných palet, čímž samozřejmě dochází k jednoznačnému porušování práv duševního vlastnictví EPAL.Ukrajinská celní správa zahájila aktivní boj s padělateli ochranné známky EPAL již před rokem a půl a to s velmi pozitivními výsledky. Logickým pokračováním této spolupráce je tedy školení vybraných ukrajinských celních úředníků.

Evropská paletová asociace EPAL tímto děkuje ředitelstvím Finančních správ obou zemí za vynikající spolupráci a zodpovědný přístup, který  pomáhá udržet vysoký standard a kvalitu europalet EPAL na světovém, zejména evropském, trhu a chránit bezpečí nákladů, technologií a osob v logistických procesech.

Donovaly, Slovensko, 11.9.2017