V ROCE 2022 SE VYROBILO 109 milIONŮ NOVÝCH EUROPALET EPAL


V ROCE 2022 SE VYROBILO 109 milIONŮ NOVÝCH EUROPALET EPAL

V roce 2022 bylo opět dosaženo rekordní výroby europalet EPAL

Úspěšný příběh Evropské paletové asociace e.V. (EPAL) pokračoval i v roce 2022. Po milníku, kdy bylo v roce 2021 poprvé v kalendářním roce vyrobeno více než 100 milionů nových europalet EPAL, zvýšil EPAL výrobu na nový rekord 109,05 milionu europalet EPAL. To představuje meziroční nárůst o 7,55%, tj. 7,65 milionu europalet EPAL.

Silný růst europalet EPAL i ohradových palet EPAL (gitter boxů)
Objem oprav europalet EPAL byl téměř stejný jako v předchozím roce (-0,33 %). Poté, co výrazně nižší návratnost použitých europalet EPAL v první polovině roku 2022 vedla zpočátku k poklesu počtu oprav, byl tento vývoj v druhé polovině roku 2022 téměř zcela zvrácen pozitivním vývojem v oblasti oprav.
Pozitivně se vyvíjela i výroba ohradových palet EPAL. Po výrazném nárůstu o 66,7 % v roce 2021 na 288 000 ohradových palet EPAL se výroba v roce 2022 opět výrazně zvýšila na 340 400 ohradových palet EPAL (+18 %).
Dirk Hoferer a Jarek Maciążek, spoluprezidenti EPAL:
“V roce 2022 čelil EPAL mnoha výzvám. Válka na Ukrajině měla na ukrajinské držitele licence EPAL osobní dopad, zatímco mnoho evropských dodavatelských tras paletového dřeva a hřebíků bylo narušeno. Značné nasazení držitelů licence EPAL však zajistilo, že byli schopni tyto potíže překonat, a tak vždy uspokojit rostoucí poptávku po výměnných europaletách EPAL. Rádi bychom poděkovali více než 1 600 držitelům licence EPAL, kteří vyrábějí a opravují palety EPAL. Ti jsou základem spolehlivých dodávek vysoce kvalitních nových i použitých palet EPAL do průmyslu, maloobchodu a logistiky.”

Více než 650 milionů europalet EPAL v oběhu
Vysoká kvalita palet EPAL je mimořádně důležitým faktorem, který zajišťuje nejen bezpečnost osob a zboží v logistice, ale také dlouhou životnost europalet EPAL. Ta se podle různých studií pohybuje mezi šesti až deseti lety. Na základě průměrné životnosti sedm let a údajů o výrobě z posledních let je v současné době prostřednictvím otevřeného paletového poolu EPAL k dispozici více než 650 milionů europalet EPAL.
Davide Dellavalle, viceprezident společnosti EPAL:
 “S více než 650 miliony europalet EPAL v oběhu je otevřený paletový pool EPAL zdaleka největším poolem europalet na světě. Uživatelé europalet EPAL mají kromě rychlého dodání nových europalet EPAL kdykoli a po celé Evropě volný přístup k téměř nekonečnému množství vysoce kvalitních použitých europalet EPAL.”

Odolnost paletového poolu europalet EPAL
Jedním z klíčových faktorů úspěchu společnosti EPAL v roce 2022 byla také odolnost paletového poolu europalet EPAL. Po zkušenostech z pandemie COVID-19, kdy se výroba europalet EPAL ukázala jako zásadní pro logistiku, si každý účastník otevřeného paletového poolu EPAL uvědomuje, že spolehlivá dostupnost europalet EPAL pro průmysl a maloobchod je základem stabilních dodavatelských řetězců. Uživatelé z oblasti průmyslu, maloobchodu a logistiky se mohou obrátit na více než 500 držitelů licence EPAL, kteří prostřednictvím otevřeného poolu vyrábí nové palety EPAL a na více než 1 100 opravárenských provozů, které uživatelům dodávají použité palety EPAL.
Tatyana Sargsyan, viceprezidentka společnosti EPAL:
“Díky husté síti držitelů licence EPAL v Evropě, kterou doplňuje mnoho poskytovatelů služeb a nespočet uživatelů, se nemusíte spoléhat pouze na jednoho dodavatele, ale je zajištěna rychlá dodávka na krátké přepravní vzdálenosti. V průběhu roku 2022 proto nedošlo k žádnému nepříznivému dopadu na logistické procesy uživatelů a logistiku palet, a to i přes vysokou úroveň poptávky.”

Paletový pool EPAL – otevřený a nezávislý
Těsná síť a spolupráce držitelů licence EPAL a uživatelů palet EPAL je výsledkem otevřenosti a nezávislosti
paletového poolu EPAL. Každá společnost se může prostřednictvím svých logistických operací podílet na výměně europalet EPAL a přizpůsobit ji svým vlastním požadavkům. Výrobci palet a opravárenské provozy, stejně jako poskytovatelé služeb a logistické platformy mají zároveň volný přístup k otevřenému paletovému poolu EPAL, protože EPAL je nezávislé sdružení, a není tedy vázáno na žádnou společnost s vlastními ziskovými cíli.
Jean-Philippe Gaussorgues, viceprezident EPAL:
“Držitelé licence EPAL, uživatelé palet EPAL a mnoho poskytovatelů služeb v otevřeném paletovém poolu EPAL mají společný cíl zajistit, aby kvalita nosičů nákladu EPAL zůstala trvale vysoká po celém světě. Tím je zajištěno spolehlivé používání palet EPAL ve všech logistických scénářích od vysokoregálových skladovacích systémů a automatizovaných dopravníkových systémů, přes logistiku přepravy až po typické aplikace v průmyslu a maloobchodě. Kombinace jednotných nosičů nákladu pro všechny logistické procesy a bezproblémového používání je pro uživatele významným přínosem také z hlediska nákladů. A na tom je založen úspěch europalet EPAL jako předního evropského nosiče nákladu.”

O EPAL:
Evropská paletová asociace e.V. (EPAL) je jako mezinárodní sdružení zodpovědné za organizaci výměnného poolu europalet EPAL. Europalety EPAL jsou základem průmyslových a maloobchodních dodavatelských řetězců v Evropě. Značka EPAL je symbolem kvality, bezpečnosti a udržitelnosti v logistice.
V současné době je v oběhu více než 650 milionů europalet EPAL a přibližně 20 milionů ohradových palet EPAL, což z výměnného paletového poolu EPAL činí největší otevřený výměnný paletový pool na světě. Více než 1 600 držitelů licence EPAL vyrábí a opravuje palety europalety EPAL a další nosiče nákladu EPAL.
Jako nezisková organizace nesleduje EPAL žádné komerční zájmy. EPAL byl založen v roce 1991 jako mezinárodní sdružení pro výměnné europalety a v současné době působí prostřednictvím národních sdružení a zástupců ve více než 35 zemích. Ústředním bodem činnosti EPAL je organizace mezinárodního výměnného paletového poolu EPAL a zajištění kvality výroby a oprav europalet EPAL, ohradových palet EPAL a dalších nosičů nákladu EPAL.
Výměnný paletový pool EPAL se svými principy opětovného použití, výměny, opravy a recyklace je již více než tři desetiletí vzorem udržitelného oběhového hospodářství. Dřevěné europalety EPAL významně přispívají k ochraně klimatu. Ukládají CO2, zabraňují vzniku odpadu a zlepšují uhlíkovou stopu uživatelů v průmyslu, maloobchodě a logistice prostřednictvím opětovného použití, výměny, oprav a recyklace.

Pro další tiskové informace:
Evropská paletová asociace (EPAL)
Milan Kovařík
M +420 720 970 819
milan.kovarik@csepal.org
www.epal.eu