Zasedání představenstva EPAL, 16. března 2023, Praha


Zasedání představenstva EPAL, 16. března 2023, Praha
Evropská paletová asociace e.V. (EPAL) uspořádala 16. března 2023 v Praze své první zasedání představenstva v roce 2023. Představenstvo EPAL se v Praze sešlo na pozvání EPAL Česká a Slovenská republika a shrnulo vývoj v poolu europalet EPAL v roce 2022. Jedním z dalších stěžejních bodů jednání představenstva byl význam nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR) pro budoucí vývoj otevřeného poolu europalet EPAL.

Tomáš Vojtěch, předseda představenstva EPAL Česká a Slovenská republika, a Milan Kovařík, výkonný ředitel EPAL Česká a Slovenská republika, přivítali účastníky zasedání představenstva v Praze a představili vývoj paletového poolu europalet EPAL v České republice.

Klíčovým bodem prvního zasedání představenstva v roce jsou vždy údaje o výrobě a opravách palet EPAL za předchozí rok. Rok 2022 EPAL uzavřel s rekordním objemem výroby, kdy vyrobil více než 109 milionů europalet (+7,55 %). Mnohé země potvrdily, že EPAL dokázal přesvědčit mnoho nových uživatelů o výhodách otevřeného poolu palet EPAL a dokázal tak výrazně zvýšit svůj podíl na trhu. Zvýšila se také výroba dalších nosičů nákladu EPAL, jako jsou palety EPAL 2, EPAL 3 i klecové palety EPAL (gitter boxy). Počty opravených palet EPAL za rok 2022 byly téměř totožné s předchozím rokem 2021.

Alexandre Coppée, člen představenstva EPAL z Belgie:
“Nárůst výroby europalet EPAL o 7,55 % na 109,05 milionu je silným ukazatelem pokračujícího úspěchu otevřeného poolu palet EPAL. Poté, co bylo v roce 2021 poprvé v kalendářním roce vyrobeno více než 100 milionů europalet EPAL, byla tato hodnota v roce 2022 opět výrazně překročena. Důležitější než nové výrobní rekordy je však neustálý nárůst počtu použitých europalet EPAL, které jsou k dispozici uživatelům. Podle konzervativního odhadu je v současné době v oběhu více než 650 milionů europalet EPAL. Zvláště potěšující je, že výroba europalet EPAL rostla rovnoměrně téměř ve všech zemích a regionech, kde je EPAL zastoupen držiteli licence EPAL. To ukazuje na význam úzké a mezinárodní sítě, kterou tvoří uživatelé europalet EPAL a držitelé licence EPAL."

Mezi hosty zasedání představenstva EPAL byli také zástupci společnosti EPAL Slovenija, Igor Sep a Ivan Kerec. Ivan Kerec, po více než 20 letech práce pro EPAL, k 31. prosinci 2022 odstoupil z funkce výkonného ředitele společnosti EPAL Slovenija a odchází do důchodu. Ivana Kereca vystřídá Igor Sep, který doposud zastával funkci předsedy představenstva EPAL Slovenija. Představenstvo EPAL poděkovalo Ivanu Kerecovi za jeho obrovskou obětavost pro EPAL.

Robert Holliger, čestný prezident EPAL:
“S odchodem Ivana Kereca v EPAL ztrácíme jednoho z lidí, kteří se na něm podíleli od samého počátku. Mám velmi silné vzpomínky na to, jak jsme s Ivanem Kerecem a dalšími zakladateli EPAL diskutovali o potřebě organizovat paletový pool EPAL na mezinárodní bázi ještě před založením EPAL v roce 1991. To, co se dnes zdá být zřejmé, bylo v roce 1991 krokem do budoucnosti s velkým budoucím významem pro evropskou logistiku. Za to vše, i za jeho dlouholetou práci ve prospěch EPAL, je celý EPAL Ivanu Kerecovi vděčný."

Dne 30. listopadu 2022 zveřejnila Evropská komise svou vizi budoucnosti obalového průmyslu s návrhem revize nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR). PPWR jako součást evropské Zelené dohody sleduje cíl chránit životní prostředí, klima a zdroje opětovným využíváním obalů ve větší míře než v současnosti i jeho lepší recyklací. EPAL tyto cíle sleduje již více než tři desetiletí. Směna europalet EPAL v otevřeném paletovém poolu EPAL je příkladem opětovného použití přepravních obalů. Bezodpadová recyklace palet EPAL tak již dnes splňuje požadavky PPWR.

Paulo Verdasca, člen představenstva EPAL Portugalsko:
“Představenstvo EPAL vítá a podporuje návrh Evropské komise na podporu opětovného použití a recyklace obalů. Otevřený pool europalet EPAL je systémem s tzv. otevřenou smyčkou, což je podle PPWR předpokladem pro opakovaně použitelné obaly. EPAL se proto bude aktivně podílet na formování PPWR v rámci další legislativní práce a připravovat a podporovat implementaci požadavků PPWR.”

Paletový pool europalet EPAL nejen posiluje bezpečnost a odolnost logistiky v průmyslu a maloobchodě, ale také pomáhá zúčastněným společnostem plnit jejich cíle v oblasti ochrany klimatu. Současně jsou díky používání výměnných palet EPAL plněny i závazky PPWR týkající se opakovaného použití a vyměnitelnosti přepravních obalů a to ještě před vstupem PPWR v platnost.

Příští zasedání představenstva EPAL se bude konat 29. června 2023 v Amsterdamu společně s valnou hromadou EPAL v roce 2023.